Виртуалният езиков ресурсен център Lingu@net се разработва повече от 10 години от голям консорциум от езикови, информационни и технически експерти. Той се подпомага от Европейския съюз и са му присъдени редица престижни награди като Merlot Award за създаването на образцов онлайн учебен материал за всички дисциплини и European Lifelong learning Gold Award за качество в мобилността.

^4331587DAE9DF45E603B30EA3BA2F8BEC23CA36872A3147848^pimgpsh_fullsize_distrГлавната цел на Lingu@net е да насърчава изучаването на чужд език с помощта на многоезичен виртуален ресурсен център за преподаване и учене на език. Той, също така, предлага съвети за ученето на език и достъп до средства за самооценяване и дискусионни форуми. Това е сайт с гарантирано качество, който предлага достъп до около 5000 онлайн ресурса на много езици и търсене на над 30 езика – всички официални езици на ЕС, някои регионални и основни световни езици като китайски, арабски и хинди.

Проектът Lingu@network надгражда този съществуващ качествен ресурс, като го отвежда в ерата на интерактивността и активното участие на потребителя. Новият функционален уебсайт предлага значително повече услуги, като разширява обхвата на наличното съдържание, поддържа повече езици, включва по-малко използвани езици и най-важното, ангажира ползвателите в усъвършенстването на ресурса, което го прави по-ефективен и приложим. Вие можете да добавяте и да коментирате ресурси, и дори да ги свързвате с вашата работа. Създадени са международни дискусионни групи за подпомагане на дебата за ресурсите за преподаване и учене на език.

Lingu@network се финансира от Програмата за учене през целия живот на Европейската комисия като част от Ключова дейност 2 (езици). Проектът започна на 1 януари 2013 и продължи 2 години. Той се изпълнява от консорциум от 24 партньори, ръководени от The Languages Company и Universidad Politécnica de Madrid.

За повече информация, моля посетете уебсайта на проекта: www.linguanetwork-project.eu или се свържете с нас на е-мейл enquiries@languagescompany.com. Може да ни следите в Twitter на @linguanetworld или да ни намерите във Facebook на facebook.com/linguanetworld.