Един от най-бързо развиващите се университети на Балканите е Hellenic American University. Това е американски университет, основан и регистриран по законите на щата Ню Хемпшър, базиран в Атина, Гърция.

Hellenic American University разполага с изключително модерна база в сърцето на Атина, в която е осигурена среда за учене, неотстъпваща на никой университет в Европа.

Програмите

Основните дисциплини, които се преподават са бизнес администрация, компютърни науки, приложна лингвистика, английски език и литература, психология, музика, информационни технологии и т.н. Преподавателите са сред топ специалистите в съответната сфера от цяла Европа. Обучението се провежда изцяло на английски език.

Hellenic American University предлага бакалавърски и магистърски степени, както и докторантури. Студентите имат възможност да започнат обучението си в базата в Атина и след 2 години да се преместят в базата в САЩ.

Ресурси

Студентите в Hellenic American University имат достъп до забележителна колекция от учебни ресурси. Библиотеката разполага с една от най-големите онлайн колекции с над 60 000 електронни книги в областта на мениджмънта, бизнеса, маркетинга и т.н.

Многообразен студентски живот

Студентите имат възможност за участват в най-разнообразни дейности, които допринасят за личното и професионалното им развитие. Това са – участие в Студентското ръководство и клуба за публична реч до футболния отбор на университета, концерти и изложби.

Факултетен наставник

Отличителна черта на обучението тук е, че още с постъпването си всеки студент е разпределен към член на факултета, който отговаря за него и го насочва по време на цялото обучение в програмата.

Таксите

Таксите за обучение са съпоставими, а в много случай и по-ниски от тези на подобни университети в България и значително по-ниски от тези в Западна Европа. Друго предимство е близостта на базата в Атина до България.

След завършването си получавате американска диплома за висше образование и съответните професионални квалификации и сертификати.

Кариерно развитие

Планирането на кариерата е неразделна част от обучението в Hellenic American University. То се осъществява през целия курс на обучение както с дискусии с преподаватели, така и официално – чрез Службата по кариера. Университетът е особено горд, че всички негови възпитаници до момента или работят или продължават обучението си в европейски или американски университети.