Марсоходът Curiosity откри пресъхнало езеро на Марс, в което е възможно някога да са съществували живи организми. За това свидетелства химическият състав на отлаганията в древния водоем.

martian lake 525

Статията, в която се обобщават резултатите от работата на марсохода в кратера Гейл, са публикувани в специален брой на списание Science. Материалите са подготвени от специалисти от NASA.

Откритото езеро се намира в така наречения залив Йелоунайф, на територията на кратера Гейл, където в момента се намира Curiosity. Апаратът е събрал образци от седиментнискали от водоема, пробивайки дупки с дълбочина 5 сантиметра. Пробите били анализирани с помощта на инструментите на лабораторията SAM на борда на марсохода.

Когато образецът бил нагрят, от него се отделило значително количество въглероден диоксид – много повече, отколкото се отделя при нагряване на марсианската прах, която покрива повърхността на Червената планета и е подложена на въздействието на космическото лъчение. Тъй като CO2 се е отделил при ниска температура, учените смятат, че той се е образувал не при разпад на неорганични минерали, а от изгаряне на органично вещество, съдържащо се в седиментите на езерото.

За това свидетелства и намаляването на концентрацията на кислород в процеса на термична обработка на образеца – при нагряването на скалата кислородът отначало се отделил от перхлоратите, а след това започнал да окислява органичните съставки. Впрочем, както отбелязват специалистите, откритото органично вещество не е задължително да е свързано с дейността на живи организми – органичните съставки може да са попаднали в езерото с метеорити.

indexСпоред изводите на друга група специалисти, възможно е дъното на марсианското езеро да е било обитавано от бактерии. За тази цел те е трябвало да бъдат хемолитотрофи, тоест да са добивали енергия за сметка на окисляване на химични съединения. Съдейки по състава на седиментите, в езерото е имало всички необходими за съществуването на такива организми химически елементи, а неутралният pH и ниската соленост са благоприятствали тяхната жизнена дейност.