Днешната наука твърде бързо изпреварва издателската индустрия, така че много често в момента, когато свежо отпечатаните учебници се доставят по училища и книжарници, те вече са безнадеждно остарели. Проблемът би могъл да бъде решен от цифровите интерактивни книги.

Такива учебници (цифрови и интерактивни по начало, а не преобразувани хартиени издания) биха […]