Необикновените деца на България

Честит 1-ви юни!

Днес ще ви запознаем с едно необикновено дете – Павлена Ненова. Тя е ученичка в Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” и е победителка в първата Европейска момичешка олимпиада по математика, провела се в Университета Кеймбридж през месец април тази година.

В състезанието, популярно със съкращението  EGMO (European Girls’ […]

СМГ с блестящо представяне на Математически дуел ’12 в Чехия

От 7 до 10 март 2012 в гр. Биловец, Чешка република, се проведе 20-ият Международен математически дуел. Това състезание с 20-годишна история е започнало като двустранен „дуел” между отбори на Чехия и Полша, от където е дошло и името.

Въпреки, че броят на участниците постепенно нараства, състезанието запазва името си. […]

Национална гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ"

Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ (съкратено НГДЕК) е хуманитарна гимназия. Открита е на 10 октомври 1977 г. в София от Комитета за култура

За ученици в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ могат да кандидатстват младежи и девойки от цяла […]

157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо" (Втора испанска)

157 гимназия (известна като Втора испанска) е основана през 1991 година като експериментална гимназия по чужди езици и икономика с името „Боянски майстор“. Началото на билингвалното обучение се поставя през 1995 година. За 4 години Гимназията се утвърди като престижно училище по испански език. От 1999 година е под егидата […]

22 СОУ „Георги Стойков Раковски“

22 СОУ „Георги Стойков Раковски“ е средно училище в град София, България. То е основано през 1903 година като Втора софийска мъжка гимназия, а от 1929 до 1945 година се нарича Втора софийска мъжка гимназия Борис III. Първоначално занятията се водят в две отделни сгради, а днешната сграда на училището […]

Национална финансово-стопанска гимназия

Националната финансово-стопанска гимназия в София е наследник на Софийска мъжка търговска гимназия, основана през 1913 г.

През всичките години на съществуването си гимназията е оставила богати традиции с подготовката на специалисти със средно икономическо образование. Професионалният облик на завършващите се характеризира с богата общообразователна подготовка, чуждоезикови знания, актуална икономическа подготовка по […]

Национална търговско-банкова гимназия

Все по-популярна сред деца и родители става търговско-банковата гимназия в София. Историята на гимназията е дълга и започва на 1 септември 1912 г. Тогава е открита Търговската гимназия при Софийската търговско-индустриална камара.Първите учебни занятия се провеждат в малка сграда на ул. „Сан Стефано“ 23. През 1931 г. училището се премества […]

By |април 7th, 2010|Гимназии, София|

Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън"

2 АЕГ „Томас Джеферсън” вСофия е профилирана столична гимназия с петгодишен курс на обучение и интензивно изучаване на английски език. В кратката си 18-годишна история гимназията се утвърди като водеща в системата на столичното образование и вече диша във врата на утвърдените си конкуренти, като дори се осмелява да изпревари […]

By |април 7th, 2010|Гимназии, София|

73.СОУ с преподаване на чужди езици"Владислав Граматик"

73.СОУ с преподаване на чужди езици“Владислав Граматик“, София предлага висококачествено образование, като съчетава в учебните занятия традиции, актуални изследвания и модерни структури на обучение. За поредна година 73 СОУ е в първата десятка елитни училища с най-висок минимален бал, като тази година е на 4-о място в класацията. Всяка година […]

By |април 7th, 2010|Гимназии, София|

Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски" (СМГ)

СМГ е гимназия, профилирана в изучаването на математика и информатика с усилено изучаване на западен език, като гимназията поддържа ежегодно и клас по физика. Освен гимназиално образование, СМГ обучава ученици и от 5 до 7 клас включително. За втора поредна година най-високият бал на приет ученик е в Софийската математическа […]

By |април 7th, 2010|Гимназии, София|