Национална търговска гимназия – Пловдив

Търговска Гимназия – Пловдив е създадена през 1910 г. по инициатива на Пловдивската търговско-индустриална камара. Голяма е заслугата на деловия елит на града начело с г-н Стефан Обрейков, за да може благородната инициатива да се превърне в реалност.

Както е записано в решението на камарата, училището трябва да отговори на нарастналите […]

By |април 12th, 2010|Гимназии, Пловдив|

ГХП „Св. Св. Кирил и Методий”

Пловдивската гимназия е уникално явление в българската история.Тя е създадена в най-критичния момент от Възраждането, когато протича мъчителният процес на раждане на българската нация, за да участва успешно в ускоряването на този процес.
Под мъдрото ръководство на нейните високообразовани директори Найден Геров, Константин Геров, Йоаким Груев,Атанас Беляев, Христо Стоянов, Христо Павлов, […]

By |април 12th, 2010|Гимназии, Пловдив|

ОМГ "Акад. Кирил Попов"

Образцова Математическа Гимназия „Академик Кирил Попов“ е едно от най-елитните училища в град Пловдив, основано на 15 септември 1971 год. В ОМГ „Акад. Кирил Попов” – Пловдив имате уникалната възможност да получите заедно с дипломата си за средно образование и:

Солидни знания по общообразователните предмети
Задълбочени знания по математика и програмиране
Обучение по […]

By |април 12th, 2010|Гимназии, Пловдив|

Езикова Гимназия "Пловдив"

Езикова Гимназия „Пловдив“ е създадена през 1958 година като Смесена гимназия с преподаване на английски език, поради което и до днес е по-известна като „английската гимназия“. В България тя е сред първите учебни заведения от този тип, възникнали от потребността да се създават високо образовани кадри по западен език. В […]

By |април 12th, 2010|Гимназии, Пловдив|