Гимназията за чужди езици „Екзарх Йосиф І“ – Ловеч е носител на 130 годишна традиция за гр. Ловеч за интензивно изучаване на чужди езици и обучение и възпитание в духа на европейските и световни ценности.

Историята на гимназията започва през далечната 1879 г., когато се oсновава американско шестокласно девическо училише в […]