На сайта на Управлението на САЩ за патенти и търговски марки (USPTO) бе публикувана патентната заявка на Amazon за «Дистанционен дисплей» (Remote Display).

Транснационалната компания, базирана в САЩ,  разглежда възможността за разработка на таблети или електронни книги от нов тип – с отделна изчислителна (и захранваща) станция. Върху тази станция ще падне основното натоварване по обработка на информацията, а потребителското устройство ще се използва за показване и вкарване на данни.

По замисъла на Amazon, в перспектива станцията ще може да обезпечава на устройството безжично захранване. Това ще позволи да се намали теглото на таблета и дебелината на корпуса за сметка на отказа от акумулаторни батерии с голям капацитет.

Впрочем, засега, както изглежда, не става дума за практическа реализация на патентната идея. «Дистанционните дисплеи» изискват решения на редица технически трудности — в частност направата на стабилно захранване.

Източник: Ars Technica.