Лагер на племето Беотук, нарисуван от майор Джон Картрайт през втората половина на ХVІІІ в.