Съвременният жител на Великобритания има общи предци с всички европейци. На картата е показано местообитанията на тези прародители в различните исторически епохи. (Снимка: авторите на изследването)