Немската гимназия в София е училището с най-труден прием. Последното прието дете там е с минимален бал 31.464. По-известна като 1-ва Немска Езикова Гимназия (НЕГ), тя е станала мечтаното училище на много седмокласници, заинтересовани от изучаването на немски език в една уникална среда, изградена от учители-професионалисти, немски преподаватели, а също така и невероятна конкуренция между най-добрите ученици в София. Тази година в НЕГ ще се приемат 196 осмокласника в 7 паралелки, като момичета и момчета са поравно. Реалните места обаче са с около 10 по-малко, тъй като в гимназията без изпит биват приети ученици с хронични заболявания и/или увреждания. Това е и единствената гимназия в България със специалните немски паралелки Leistungsklasse, където се получава немска диплома. Гимназията е и една от малкото даващи възможност за получаване на световно признатата немска диплома Sprachdiplom. Балът за приемане в гимназията винаги е бил един от най-високите в страната. Завършилите досега випуски с многостранните си интереси, владеенето на немски и други езици, са намерили своето достойно място в обществото, в различни области на живота. Сред тях са стотици висококвалифицирани политици, журналисти, лекари, икономисти, юристи, филолози, инженери, музиканти, певци и поети.