Изследователи установиха, че на нашата планета има около три трилиона дървета – 8 пъти повече, отколкото се смяташе досега. Новите данни ще помогнат за съставянето на по-точни климатични модели.

how_much_boreal_forest_is_at_stake.BПреброяването на дърветата бе направено от международен колектив от учени, а резултатите от работата бяха публикувани в последния брой на списание Nature.

Териториите, заети от гори, са лесно различими на спътниковите снимки, но е много по-трудно да се разбере, колко отделни дървета включват те. За да решат този проблем, авторите на статията събрали данни за плътността на дърветата на 430 000 горски участъци по целия свят (за дърво било смятано всяко растение с дървесен ствол с диаметър над 10 сантиметра).

Изчисленията показали, че на нашата планета растат 3,04 трилиона дървета, докато според предишни оценки техният брой се пресмяташе на само 400 милиарда. Средно на един жител на Земята се падат по 422 дървета.

Най-много дървета са съсредоточени в тропическите и субтропическите гори (1,39 трилиона), в умерен климат растат 0,61 трилиона дървета, а в бореалните (северните) гори – 0,74 трилиона. Интересното е, че именно на север, в тайгата и тундрата, а не в дъждовните гори на Амазонка, дърветата в горските масиви са с най-голяма плътност.

Според изследователите, ежегодно хората изсичат около 15 милиарда дървета, но засаждат само5 милиарда нови. Само за последните 11 000 години човечеството е унищожило около три трилиона дървета, съкращавайки общата им численост с 46%. «Някога Европа е била една огромна гора, но сега там се намират предимно поля», напомня Томас Кроутър, съавтор на статията.