Интересът към испанския език и културите на Испания и испаноговорящите страни е стародавен: говорят го 400 милиона души по света в повече от 20 страни. Испанската гимназия устойчиво се настани в челото на класацията на най-реномираните училища с интензивно изучаване на чужд език в България. 164 гимназия “Мигел де Сервантес” е създадена през 1991 г., но традициите в преподаването на испански език се основават в 1966 г, в рамките на столичната френска гимназия. Всички паралелки в гимназията са с профил чуждоезиков-испански език:
Три паралелки с профил Испански език и англииски език ИЕ/АЕ.
Една паралелка с профил Испански език и френски език ИЕ/ФЕ.
Една паралелка с профил Испански език и португалски език ИЕ/ПЕ.

За учебната 2009/2010 година най-ниският състезателен бал (след I класиране) e:
за момичета : ИЕ/АЕ 32.000, ИЕ/ФЕ 32.000, ИЕ/ПЕ 31.750
за момчета : ИЕ/АЕ 30.928, ИЕ/ФЕ 30.606, ИЕ/ПЕ 30.286

За учебната 2010/2011 година ще се приемат 140 ученици – 70 девойки и 70 младежи в 5 паралелки.
Курсът на обучение продължава 5 години, като през първата, VIII клас, се изучава основно испански език (21 часа седмично) и още: български език и литература, математика, музика, изобразително изкуство, информационни технологии, физкултура. В следващите класове испанският се изучава от 6 до 8 часа. Задължителният втори чужд език е приложен според учебния план със следния хорариум: IX клас – 3,5 часа; X клас – 4 часа; XI – 5 часа и XII – 4 часа седмично.

Дипломата за завършено средно образование дава право на учениците да продължат образованието си във ВУЗ и е документ за владеене на испански език. Гимназията е първата призната от испанската страна за билингвално училище с право учениците да придобиват испанска диплома за средно образование(Bachillerato) след полагане на допълнителни изпити, които се провеждат в края на XII клас в гимназията.

Училището разполага с две видеозали, които се използват за нуждите на обучението по всички предмети, театрална зала с капацитет 100 места, където се провеждат спектаклите на училищния театър и вечерите на испанския език, училищна библиотека. Има и два компютърни кабинета с високоскоростен Internet, които се ползват не само за задължителните часове, но и по график за самоподготовка, подготовка на реферати, презентации и др. Ежегодно се провеждат вечери, посветени на испанския език в VIII клас и на патрона на училището Мигел де Сервантес. Обичайни и резултатни са ежегодно провежданите олимпиади по испански език на общоучилищно и национално ниво.

Всяка година в навечерието на 24 май се провежда училищна научно-техническа конференция. На нея ученици от гимназията представят и защитават проектите си в областта на науката, техниката и новите технологии. Осем от най-добрите проекти се представят от своите автори на Международния конгрес на младите изследователи в Сарагоса /Испания/

От учебната 2004/2005 г. учениците от VІІІ клас участват в конкурса“Viaje a España“ /Пътуване в Испания/ с лично творчество на теми, свързани с историята и културата на Испания /исторически разработки, разкази, стихотворения, песни и музикални изпълнения, скулптури и живопис/. Жури, определено от Отдела по образование към посолството на Испания, оценява творбите, беседва с участниците и изготвя крайното класиране. Пътуването се осъществява през юли, след края на учебната година.

Випуск 2009 завърши образованието си със среден успех от дипломите отличен  5.50. Всичките 134 ученици се дипломират успешно, като 98.5 на сто от зрелостниците бяха приети във ВУЗ в страната и в чужбина.