Първата в страната езикова гимназия с преподаване на френски език е създадена на 7 септември 1958 година. Педагогическият съвет избира за патрон на училището световноизвестния учен Фредерик Жолио-Кюри – физик, Нобелов лауреат и борец за мир. В гр. Варна я наричат “Френската гимназия”. Днес, 51 години след създаването си, гимназията е с два отдела – френски, с 5 паралелки във випуск, и испански, с 4 паралелки във випуск, с общо 839 ученици

За учебната 2009/2010 приемът в профил “Чуждоезиков” бе 9 паралелки, от които 5 с интензивно изучаване на френски език и 4 с интензивно изучаване на испански език.

Профилиращите предмети в гимназията са както следва:

Профил
1-ви профилиращ предмет: Френски език/ Испански език – въвежда се от 8 клас
2-ри профилиращ предмет: ІІ чужд език по избор – въвежда се от 9 клас:

Английски език (за всички ученици)
или Френски език (за ученици от испанските паралелки)
или Испански език (за ученици от френските паралелки)

3-ти профилиращ предмет: Български език и литература или Математика – въвежда се от 10 клас.
4-и профилиращ предмет: По избор на ученика: Биология, История, География – въвежда се от 11 клас.

Езиковото обучение в ІV ЕГ е с високо качество. В училището съществува възможност за отлично овладяване на два чужди езика. Обучението по основния чужд език се подпомага от преподаването на общообразователни предмети на чужд език (билингвално обучение) – история, география, биология, химия, което започва от 9 клас. Това създава възможности за реализация на учениците в различни области при продължаване на тяхното образование в чужбина, както и за използването на чужди литературни източници на информация при професионалната им подготовка в България. 90-95 на сто от завършилите IV EГ продължават обучението си във ВУЗ.

Завършилите френския или испанския отдел на гимназията получават правото да придобият съответно френска или испанска диплома, осигуряваща им възможност за продължаване на обучението във всички университети във Франция и Испания.

Над 6000 випускници на гимназията днес учат или работят като юристи, лекари, икономисти, инженери, учители, артисти, режисьори, журналисти, архитекти и в много други области на промишлеността, транспорта, услугите, образованието, науката, културата, като отзивите за равнището на знанията и уменията им са отлични.