В училище „Кочо Мавродиев” в гр. Петрич се обучават 450 ученика, обхванати в 21 паралелки, 2 подготвителни класа и 2 полуинтернатни групи. За тяхното успешно обучение и възпитание се грижат 33 педагози с добра научна подготовка и педагогически опит. Седем от тях са носители на квалификационна степен.

Сериозни усилия се полагат за подобряването и осъвременяването на материалната база в училището, като едно от условията за качествено и съвременно обучение на децата. През 2007 година изцяло се промениха външния вид и интериора на сградата и района. Към училищния комплекс се построи нова масивна сграда, която включва физкултурен салон, фитнес зала, компютърен кабинет, лекарски кабинет, класна стая за подготвителния клас и кабинет по музика. В училището има спортна площадка с оформени игрища за футбол, волейбол, баскетбол. Дворът на училището е добре поддържан, със зелени площи и места за отдих.


Резултат от полаганите усилия на ръководството и учителския колектив са завоюваните от учениците призови места: в национални конкурси за рисунка, поезия, математика; в национални състезания по безопасност на движението и различни видове спорт

Днес учениците от I ОУ „Кочо Мавродиев“ учат, творят и градят бъдещето, знаейки че образованието е силата, която ни води напред. Гордост за училището са наградите, които през годините са получили нашите ученици в общински, регионални и национални конкурси, състезания, фестивали и олимпиади. На 24 април 2012 г. в Благоевград се проведе Националния ученически празник “ За хляба наш.“ Учениците от училището се представиха с композицията “ За вярата, хляба и България“ и се класираха на престижното трето място.

Тази година приемът за записване в първи клас продължава до 30 юни. Бъдете с първите!

Научи повече за изтъкнатия български възрожденски просветен деец Кочо Мавродиев и за историята на училището (кликни върху снимката):