Японски учени разработиха свръхздраво стъкло, което не отстъпва на стоманата по якост и здравина. Новата технология ще позволи използването на иновационния материал в най-различни области.

japanese-scientists-create-unbreakable-glassУчените от Университета в Токио работят отдавна над иновативната технология, но вече отчитат определени успехи и се очаква свръхздравото стъкло да се появи на пазара до пет години. Планира се новият материал да бъде използван в най-различни сфери. Така например, високоякостното стъклено покритие може да се използва при строителството на HMPS – така наречените умни къщи. Новият материал може да намери приложение и в производството на смартфони и таблети. Да се счупи дисплей, направен от такова стъкло, ще е просто невъзможно.

Материалът може да бъде използван и в автомобилостроенето, което ще намали сериозно риска от травми при пътно-транспортни произшествия. В списъка от области, където би могло да се използва новото стъкло, попадат и самолетостроенето и космическата индустрия, медицината и т.н. А използването му в много отрасли може да стане просто незаменимо.

Тази възможност се появи благодарение на разработката на група учени от Токийския университет. Те успяха да разработят технология, при която стъклото има здравина на стомана, без да губи другите си свойства, като остава много леко и тънко. В производството на новия материал се използва алуминиев оксид в голямо количество, който повишава механичната якост на стъклото.

Отначало провежданите опити за увеличаване на съдържанието алуминиев оксид в «стъклената смес» не се увенчавали с успех, тъй като получената смес кристализирала още на етапа на подготовка при контакт с контейнера, в който се подготвяла сместа. Тогава на учените им хрумнало да разработят технология на безконтактно разтапяне на сместа в специално построена за целта пещ.

В топилния процес бил използван лазер, което позволило в крайна сметка да се стигне до положителен резултат. Полученият в хода на експеримента образец имал нормална прозрачност и необикновена здравина, равностойна на тази на стоманата. Съдържанието на алуминиев оксид в готовия образец е 50%.