Специалисти от японската компания Tokai Rubber Industries разработиха първия в света високоговорител, направен изцяло от гума. За направата на устройството е използвана така наречената гума Smart Rubber, проводяща ток и способна да се разширява и свива, генерирайки звук.


Компанията вече има опит в използването на материала Smart Rubber за създаването на гъвкави гумени сензори.

По думите на представителите на Tokai Rubber Industries, представените от други  производители тънки високоговорители използват пиезоелектрически материали и не могат да възпроизвеждат звуци с ниска честота. Гуменият високоговорител се отличава с това, че въпреки малката си дебелина е способен да възпроизвежда бас.

Устройството се състои от гумен слой, непроводящ ток, поставен между два гумени електрода от Smart Rubber. При подаване на напрежение се появява статично електричество, заставящо високоговорителя да се разширява.

Източник: Diginfo.