Японският език и култура са се формирали под силното влияние на корейските земеделци, преселили се на архипелага преди около 2,2 хиляди години и смесили се с местното население, предаде агенция Франс прес (AFP). Лингвистичното изследване, довело до този сензационен извод учените от Университета в Токио било направено с „генетични” методи на изследване.

По въпроса за произхода на японския език и по-общо – на японската култура се водят отдавна ожесточени спорове. Част от историците и лингвистите застъпват тезата, че и езикът и културата са създадени от племената на ловци-събирачи, заселили Японския архипелаг в периода отпреди 12 до 30 хиляди години назад, а преселниците от континентална Азия (тоест от Корея) през II век пр. Хр. са донесли на архипелага метални оръдия на труда и оръжия и някои земеделски технологии, но нищо повече. Техните опоненти смятаха, че приносът на корейците е бил много по-съществен и е повлиял силно на развитието на японския език и култура.

Изследователите Син Ли и Тошикацу Хасегама успяха (според тях) да сложат точка на спора, потвърждавайки правотата на застъпниците на втората теория. За тази цел те съставили «родословно дърво» на съвременните диалекти на японския език и моделирали цялата им еволюция до произхода им от общ праезик. При това бил използван същия метод, използван от биолози за реконструкция на родословното дърво на различни видове растения и животни по тяхната ДНК. В ролята на «гени» влезли по 210 ключови думи от всеки диалект — наименования на части на тялото, числа, основни глаголи и т.н.

Този «генетичен» анализ показал, че всички диалекти на японския са произлезли от един предтеча преди примерно 2182 години, под силното влияние на езика на емигрантите от Корейския полуостров. «Първите земеделци на Япония са оказали огромно влияние върху формирането както на езика, така и на нацията като цяло », смята Ли.

Статията на учените е публикувана в последния брой на Proceedings of the Royal Society B.