Американски учени обявиха, че са открили уникални червеи, които могат да се хранят с пластмаса, в това число и с пенопласт. Откритието е особено актуално с оглед на глобалните екологични проблеми на нашето време. Към момента за преработка отиват едва 10% от пластмасовите отпадъци.

1443647804762Ръководителят на изследването Вей Мин провеждал съвместно със свои колеги експерименти с брашнени червеи. В лабораторни условия сто ларви на брашнен червей всеки ден изяждали до 40 милиграма пенопласт. Около половината от пластмасата била преработвана от организма на червея във въглероден диоксид. Трябва да се отбележи, че това количество е същото както при употребата на нормална храна.

Що се отнася до останалото количество въглерод, то червеите го превръщали в биодеградираща маса, много приличаща на обикновена кал. Интересно е, че пластмасовата храна не оказала лошо въздействие върху организма на червеите. След сравнение с контролната група, която била хранена с нормална храна, не били открити разлики в състоянието им.

Понастоящем учените се опитват да разберат, какви именно бактерии взимат участие в процеса на разлагане на пластмасата. Освен това, биолозите възнамеряват да създадат по изкуствен път по-мощни ферменти, способни да разграждат полимерите.

Неотдавна, група учени под ръководството отново на Вей Мин доказа, че в организма на личинките на индийския брашнен молец присъстват бактерии, които разлагат полиетилен.

Учените планират в най-близко бъдеще да открият аналогични организми, обитаващи морската среда, тъй като, както е известно, именно в Световния океан проблемът с пластмасовите отпадъци стои най-остро.

Източник: ACS Environmental Science and Technology