Замисляли ли сте се какъв смисъл носи словосъчетанието „христова невеста“? Традиционно под наименованието «христова невеста» се има предвид монахиня, отказала се от всичко светско. Според Дайан Елиът от Северозападния Университет, това тълкувание е толкова привично днес за медиевистите, че е трудно да си представим, че под този термин може  да се крие нещо друго. Макар че…

В ранното християнство терминът «христова невеста» бил използван за описване на връзката между душата на човека и Христос. «Невестата»  се превърнала в истинска жена по-късно – с цел укрепване на патриархалната власт.

И все пак, по-рано този израз е имал съвсем друг смисъл. «Едно време терминът «христова невеста» е бил само една метафора, която изобщо не се е свързвала с човешкото тяло. И едва много по-късно този израз е започнал да означава дева, посветила себе си на Бога », отбелязва Елиът. Метафората се развивала и видоизменяла в течение на столетия, от късната античност  до XV век. И първоначално била обяснявана доста своеобразно.

Брак с Христос - според апостол Павел

Първоначално връзката между Бог и Израил била сравнявана с брак. «За това говори апостол Павел. Сравнявайки връзката между душата и Бога с брак, той влиза в ролята на баща на невестата и пише: «Ибо аз те ревнувам с Божията ревност; защото те обрекох на един мъж, за да представя пред Христа чиста дева », напомня Елиът.

В този пример бракът между Бога и душата няма някакви полови препратки. Но след това Павел сравнява ролята на Христос с ролята на мъжа: мъжете са длъжни да обичат своите жени така, както Христос е обичал Църквата. Тук лежи основата на бъдещото значение на термина «христова невеста».

Тертулиан обвинявал девите за Всемирния потоп

В края на II век раннохристиянският писател Тертулиан описвал бракове между ангели и жени, укрепвайки по този начин представата за девите, които стават христови невести. Писателят се придържал към гледната точка, че небесата и земята се допират в много точки, и поради това съществува възможност за полова връзка между свръхестествените същества и обикновени хора.

«Той бил обсебен от шеста глава на Книгата Битие, в която се описва сношението между ангели и хора преди Всемирния потоп: « Когато човеците взеха да се умножават на земята и им се родиха дъщери,  тогава синовете Божии видяха, че дъщерите човешки са хубави и взимаха си от тях за жени, кой каквато си избереше…

В онова време имаше на земята исполини, особено пък откак синовете Божии почнаха да влизат при дъщерите човешки, и тия почнаха да им раждат: това са силните, от старо време славни човеци. », цитира Елиът Светото писание.

Тертулиан твърди, че девствениците били особен обект на ангелската страст и в края на краищата именно те са отговорни за унищожението на човечеството: „И видя Господ (Бог), че развратът между човеците на земята е голям, и че всичките им сърдечни мисли и помисли бяха зло във всяко време; и разкая се Господ, задето беше създал човека на земята, и се огорчи в сърцето Си. И рече Господ: ще изтребя от лицето на земята човеците, които сътворих; от човек до скот, гадове и птици небесни ще изтребя, защото се разкаях, задето ги създадох. “

«Това обвинение е едно от най-странните прояви на предубеждения относно девственици в човешката история. Тертулиан не е могъл да си представи, че ангелите биха насочили апетита си към омъжени жени, чиято плът, както той е написал, вече е осквернена от човешка похот. Затова и девите е трябвало да се крият », отбелязва Елиът.

Христова невеста по свети Киприян

Свети Киприян

Свети Киприян, станал епископ на Картаген в 249 г., продължил традицията на христовите невести. Той постановил, че мъжете аскети не могат да делят стаи с деви, разказва Елиът. Тази практика се наричала синейсактизъм — когато праведниците спели в една стая, или даже в едно легло с жени, без да се докоснат до тях.

«Но за Киприян подобна практика също представлявала прелюбодеяние. Той написал, че когато един мъж се прибере вкъщи и види, че жена му лежи в леглото с друг мъж, той се възмущава и дори се хваща за оръжието. Колко ли разгневен и възмутен трябва да е Христос в такава ситуация?» заключава Елиът.

Доста по-късно жените, подстригвани в манастир, били обкръжени с почит. Христови невести били наричани жени на всякаква възраст, които никога не са се омъжвали и са останали девствени.

Елиът прочете своята лекция «Mystical Marriage in the Middle Ages: Divine or Diabolical?» през миналата седмица в Университета Фордам.