Един от въпросите, който отдавна си задават учените, е как и защо хората толкова бързо (в исторически мащаб) са се разселили по Земята.

africansОбичайните обяснения са свързани с нарастване на популацията и намаляване на средствата за препитание, което води до нуждата за търсене на нови местообитания и до миграция. Но учени смятат, че причината може да се крие другаде – в лъжата.

Лъжата не се поощрява в съвременното общество, но е възможно тази човешка черта да е изиграла ключова роля в развитието и разпространението на вида на планетата. Именно измамата и нейното въздействие на човешката психика може да обясни започналото преди около 100 000 години активно преместване на хора по планетата, според нова теория на учени от университета в Йорк, Великобритания.

Британските учени смятат, че обстоятелството, че древните хора са напуснали Африка и са започнали постепенно да усвояват останалите континенти на Земята, е свързано с нежеланието на хората да живеят заедно с тези, които са предали тяхното доверие.

Известно е, че в този ранен период от човешката история (преди 100 000 години) древните хора са овладявали нови участъци земя бавно и това е било свързано в голяма степен с промяната на условията на околната среда или с увеличение на числеността на популацията. До появата на Homo erectus хората са живеели изключително в Африка, и едва този вид за пръв път се прехвърля в Азия в търсене на по-добри условия за живот.

Според археолога Пени Спикинс, от момента, в който хората са започнали да живеят в големи групи, е нараснала тяхната отговорност един към друг и е възникнала необходимост от наказание за предателство и измама. Най-вероятно, предателите са били изгонвани от общността и държани на разстояние: «Активното усвояване на нови територии, в това число опасни и не особено пригодни за живот,е трудно да бъде обяснено от позицията на прагматика, — обяснява археологът. —Но подобни действия на хора, движени от мощната мотивация да направят това от злоба към другите, дори и в собствена вреда, изглеждат оправдани. Намерението да се отмъсти или да се възстанови справедливостта е мощен стимул в борбата за нова територия, съпроводена от готовност за поемане на почти всякакви рискове».
По този начин, смята Спикинс, успехът на човека като вид е обусловен и от личностните му особености, в частност от емоционалните реакции, породени от «съвместния морал».
Източник: Daily mail