Учени изясниха, че мастодонтите в Аляска са измрели дълго преди появата там на първите хора. Най-вероятно за тяхното изчезване е виновно застудяването на климата в този регион.

MammothVsMastodon

Сравнение между мамут и мастодонт.

До този извод дойдоха американски специалисти от Музея по естествена история, чиято статия е публикувана в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дълго време се смяташе, че мастодонтите, огромни растителноядни бозайници от разред хоботни, са успели да се приспособят към промяната на климата и настъпилите сурови условия в арктическите територии на Северна Америка. Свидетелство за това беше младата възраст на костите на мастодонти, откривани на територията на канадската провинция Юкон и в Аляска. Сред причините за измирането на тези животни някои учени поставяха появата в Аляска на първите хора.

Но авторите на статията доказват, че арктическите мастодонти са измрели дълго преди човекът да успее, преди около 13-14 хиляди години, да премине през Беринговия проток в Северна Америка. За това изследване учените взели 53 радиовъглеродни проби от 36 скелета на арктически мастодонта, открити в различен период от време, на някои от които и преди било правено радиовъглеродно проучване.

Изяснено било, че предишните датировки са били погрешни, поради замърсяване на костния колаген с по-млада органична материя. В действителност, мастодонтите в Аляска са изчезнали преди около 75 хиляди години, когато в Северна Америка започнало Уисконсинското заледяване, един от етапите от последния ледников период. По това време хвойновите гори, към които били приспособени мастодонтите, се сменили със заблатена тундра.

В резултат, на мастодонтите се наложило да се преселят на юг в Северна Америка, където и окончателно измрели преди около 10 хиляди години заедно с другите представители на мегафауната. И тук вече, южно от Великите езера, може би и хората са имали роля в тяхното изчезване.

Спорен е въпросът към кое семейство принадлежат тези животни: много зоолози смятат, че мастодонтите спадат към семейство слонове, тъй като в генетично отношение те са по-близки до тях и от мамутите, други считат, че те са отделно семейство Mammutidae.

Източник: AP Photo/Damian Dovarganes