Представители на Университета Харвард и Масачузетския технологичен институт обявиха на пресконференция в Кеймбридж, САЩ, че стартират съвместен проект за дистанционно онлайн обучение edX. Информация за начинанието бе поместена и на сайтовете на двете висши учебни заведения.

По думите на представителите на двата вуза, те възнамеряват да устроят „революция в онлайн обучението“, правейки го свободно, безплатно, качествено и максимално достъпно.

Под онлайн обучение авторите на проекта разбират не просто видеокурсове на лекциите, а цял комплекс от дистанционни уроци, включващи тестове, общуване в групи и контрол от страна на преподавателя. За тази цел се планира създаването на специално програмно обезпечение, което не само да контролира целия процес на обучение, но и да анализира поведението на учащите се с цел подобряване на съществуващите програми, в това число и на редовното образование. Авторите обещават въпросното програмно обезпечение да бъде свободно и призовават и други учебни заведения да се възползват от него.

Според създателите на edX, основен приоритет за тях е подобряване на качеството на редовното образование. Предполага се, че създадената онлайн система ще помогне на редовните студенти и в двата вуза да усвояват по-добре материала. Проектът има, преди всичко, експериментален характер. В качеството на подготвителен етап Масачузетският институт вече проведе в течение на една година пилотен проект MITx, който се радваше на голяма популярност.

Всеки от институтите е отделил за развитие на edX по 30 милиона долара. Създателите планират да разширят партньорството и да привлекат към него и други учебни заведения.

Ръководството на проекта ще се осъществява от президент, назначаван от попечителски съвет. Първи шеф на edX ще бъде Анант Агарвал, професор по инженерна електроника и информатика в Масачузетския институт.

Към проекта се планира да бъдат привлечени до един милиард студенти от целия свят. Обучението в edX ще бъде безплатно, но тези, които покажат добри резултати по време на обучението и желаят да получат съответен сертификат, ще трябва да заплатят малка такса.

Първата серия курсове ще бъде обявена през лятото, а обучението ще започне още през есента на 2012 г..