На Световния конгрес на хакерите (Chaos Communication Congress), проведен наскоро, бяха обявени плановете им за създаване на собствена спътникова мрежа за предаване на данни. Инициативата на борците с цензурата е симетрична реакция на опитите да се ограничи законодателно свободата в Интернет.
Планът им се заключава в изпращане в космоса на собственоръчно създадени спътници, които да станат основа на нова глобална мрежа – Хакерспейс (Hackerspace Global Grid). В проекта се предвижда създаването на наземни станции за проследяване на спътниците и връзка с тях. Активистът в областта на борбата с цензурата Ник Фар, обезпокоен от заплахите да се блокира свободния поток информация, започна кампания за набиране на средства за тази Мрежа.
И по-рано непрофесионалисти-любители са правели опити да изпратят собственоръчно направени спътници в космоса, като някои от тях са достигали орбита, макар и да не са оставали дълго на нея.
Плановете на хакерите предвиждат създаването на три прототипа на наземни станции още през първата половина на тази година.
По техния замисъл, за създаването на подобни станции не се изискват големи екипи – достатъчни са един-двама души. Хакелите планират да продават тези устройства без печалба – за 100 евро едното и да раздадат работещи модели на следващия Световен конгрес, който вече се провежда ежегодно.
Източник: Physorg; GlobalScience.ru