Най-накрая учените успяха да обяснят, защо зениците при някои животни са с хоризонтална форма, а при друг – с вертикална.

image-20150807-27582-1kizo41Оказало се, че хоризонталната форма на зеницата помага на тревопасните да забележат хищниците, а вертикалните зеници са по-добре приспособени за лов.
Новото изследване е проведено от американски специалисти по оптика и оптометрия. С помощта на компютърна програма, учените анализирали формата на зениците при 214 вида животни. Например, анализът на окото на овцата показал, че хоризонталната форма на зеницата подобряява преминаването на светлината в лявата и дясната част на окото. Това, на свой ред дава возможност да бъдат забелязани хищниците, които могат да се приближат от различни страни.
От друга страна, когато животните наведат глава, за да похапнат трева, формата на зеницата не им позволява да се ползват от тези предимства. Наблюдавайки диви кози в зоопарка, учените забелязали, че когато навеждат глави, очите на тревопасните се извъртат на 50 градуса, съхранявайки при това паралелното положение по отношение на земята. Същата способност била открита и при конете, антилопите и други тревопасни.
Що се отнася до хищниците, вертикалната форма на зениците им усилва дълбочинното зрение, което помага за фокусирането върху жертвата . Естествено, в такава ситуация хищниците имат възможността да определят по-точно разстоянието до набелязаната плячка.
Не трябва да забравяме, че има и животни, чиито зеници са с кръгла форма. Обикновено става дума за големи хищници. Според биолозите, тези хищници не се нуждаят особено от преимуществата на издължените зеници.
Анализирайки резултатите от изследванията, учените дошли до извода, че по формата на зеницата може да се определи мястото на едно животно в хранителната верига.

Източник: The New York Times