И така, как избирате къде да запишете себе си или децата си да изучават чужд език?

Какво мислят хората, които сядат на чина, за човека на учителската катедра. Важно ли е според тях какъв човек и специалист е той или е просто „функция на учебниците“

Благодарим на всички, които отговориха на нашите въпроси!

Николина Хинкова от Габрово: “Интересувам се от преподавателите. Те са най-важни. Не ме интересува дали училището осигурява непрекъсната квалификация, интересува ме дали самият преподавател се стреми към такава и дали се усъвършенства непрекъснато.”

и Наталия Върбанова: “Предпочитам утвърдени преподаватели с опит и непрекъсната квалификация.”

Елеонора Авджиева от гр.Троян: „Най-важния компонент са преподавателите. Тяхната квалификация и подходът към различните възрастови групи. Не смятам, че човек, който сам се обучава и не се донаучил може да обучава други хора. Освен това е не е без значение и педагогическия стаж. Добрите учители са определящи за мене в процеса на чуждоезиковото обучение, което от опит знам е труден.”

Теменужка Асенова, също от Троян: „Считам, че квалифицираните преподаватели вероятно са най-важният (заедно със системата за обучение) елемент на образователния процес.”

Димитър Димитров от Русе: „Преподавателите са най-важни.”

Анна Иванова от гр.Попово внася важен нюанс: „Необходимо е да са специалисти в дадената област и да имат опит, но е важно и излъчването, присъствието,всеотдайността им и контакта с децата в класната стая.”

Петя Цанкова от Ловеч: „Преподавателят е най – важният фактор в едно училище. Той е този, който ще създаде /или не!/ любов у детото към езика. Според мен освен квалификация,той трябва да има и педагогически подход. „

Дияна Петкова – гр. Червен бряг: „Преподавателите в дадено училище играят съществена роля и при избора на училището и формата на обучение. Високо квалифицираните преподаватели и тези със стаж са за предпочитане.”

Мая Ангелова – гр. Белене:” Възможно е студентите да знаят по-добре говоримия език /имат повече възможности за комуникация/, но това не е достатъчно за обучението. Преподавателят става все по-добър с натрупването на практика и опит. Усъвършенства методиката на преподаване и не на последно място е проверил и коригирал в много случай отношението и подхода към обучаемите. Това е от полза и за двете страни: учител – ученик.”

Илиана Атанасова от София:” Смятам, че преподавателите са най-важният елемент на чуждоезиковото обучение, когато то се провежда в българска среда. Затова се интересувам дали преподавателите са квалифицирани филолози с опит.”

Виолета Стоева от Стара Загора: „Опитът на преподавателите и образованието им е много важен. За мен е от значение и тяхната осведоменост с най-новите методи на преподаване и насоките за развитието на детето ми в областта на езиковата му подготовка.”

Ваня Ставрева от Видин е категорична: „Да, защото квалификацията и педагогическите умения са изключително важни. Не бих се доверила на студенти, дори и да владеят перфектно съответния език, най-малкото защото са прекалено млади и нямат нужното търпение. „

Ани Манолова от Ямбол: „За мене е важно преподавателите на децата ми да бъдат специалисти с опит, които имат съвременен подход към младото поколение.”

Б. Божинова от Враца: „Името на едно училище идва от качеството на полученото образование там. Не може да научиш език, ако няма достатъчно квалифицирани и отдадени на работата си учители, които да ти го преподават. Може да знаеш много добре даден език, но това не означава, че непременно си способен да научиш някой друг човек на него. За да можеш да предадеш знанията си на друг, трябва да разполагаш и с необходимите умения да го направиш – трябва да преподаваш материала по разбираем, леснодостъпен и интересен начин на учениците. Преподавателите играят най-важната роля в обучението ти и затова те трябва да са с достатъчно опит и знания, но също така и с желание самите те да продължават постоянно да се развиват.”

Думата на специалиста

Мисля, че отговорите еднозначно сочат огромното значение на преподавателите в чуждоезиковото обучение, споделя с нас

Добринка Гогова, главен методик в Училища Европа

експертът от веригата за чуждоезиково обучение Училища Европа Добринка Гогова. Не е едно и също да знаеш добре език и да преподаваш добре език. Един човек може да знае перфектно даден език и да е великолепен преводач, но в класната стая да изглежда като случайно попаднал там. Добрият преподавател трябва да бъде и добър педагог – т.е. мотиватор и психолог. А за тази цел, освен отлични познания по чуждия език той трябва да има и съответната методическа подготовка. Тя се постига (освен със съответното висше образование, което е задължителен елемент) …с много опит. А опитът се добива след години преподаване, съчетано с постоянно осъвременяване на методическата подготовка и квалификация.

Така че, основна грижа на най-добрите школи за чуждоезиково обучение е ПЪРВО: Подборът на преподаватели и ВТОРО: Постоянна методическа подготовка на тези преподаватели.

А как да разберем дали учителите в школата, която сме си харесали, са добри?

Просто задайте въпрос: Вие как подбирате своите учители? Отговорът трябва да е – с интервю, въз основа на образование, владеене на езика и педагогически опит, казва г-жа Гогова. И продължава: „ Но истинският показател за качеството на преподавателя са резултатите на неговите възпитаници – на регулярните тестове, изпити за сертификати и други подобни форми на проверка на знанията, като например олимпиади по английски език. Това е безпогрешната проверка за един учител.”