“Excellence is never an accident. It is always the result of high intention, sincere effort, and intelligent execution; it represents the wise choice of many alternatives – choice, not chance, determines your destiny.”

- Aristotle

Училища ЕВРОПА отварят врати в Плевен през 1993 година. Вече над 20 години те са естественият избор, когато стане въпрос за качествено обучение по чужди езици, компютри или професионална квалификация, както и за сертификати, признати в цял свят.

Ето какво написа Калина Разложка от CAE Class 2012 в свое есе за избора:

What is choice? Choice is a satisfied desire, a motive and an obligation. This is precisely how I see my tuition at Europe Schools– Pleven.

It all started when I was 9. I was inquisitive and impatient; I wanted to be able to understand the lyrics of the songs and to watch films without subtitles. I knew the lessons in English at school were insufficient. So I enrolled at Europe Schools.

What has always fascinated me is the peaceful atmosphere at Europe Schools and the way teachers and students communicate freely with each other. Moreover, we are taught the English language in a very funny and entertaining way.

Europe Schools is also the place where I have learnt that although it is usually hard to achieve success, the satisfaction is worth the effort. My personal interest towards the English language and my kind feelings for my teachers have provided me with a number of opportunities to feel inner satisfaction from the work I had done and the joy of success. My greatest achievement was in 2011 when I became first in the annual Europe Schools national competition.

Today, at the age of 16, I continue to be a student at Europe Schools, preparing for the CAE and I am absolutely convinced that I have made the right choice.

Мисията на Училища ЕВРОПА е осигуряването на качествено обучениe, съобразено с международните стандарти. Високото ниво на обучение се потвърждава от отличните резултати постигaни ежегодно от учениците на Училища ЕВРОПА на изпитите за сертификати на Cambridge English Language Assessment.

Още в древността Аристотел е прозрял, че високите резултати са съвкупност от правилен избор, упорит труд и постоянство. Обучението по английски език в Училища ЕВРОПА започва в ранна детска възраст и от песните и игрите плавно преминава в сериозно обучение, за да достигне след години до майсторските форми на владеене и на най-тънките нюанси на езика.

Методиката на преподаване осигурява не само придобиването на трайни знания и умения за ползване на английски език, а стимулира и творчеството, включително в най-изящните му форми.

Confession to my love
A Poem by Yana Tsvetkova, Europe Schools Pleven, CAE Class 2011

It’s hard to say
Whether this is the right way
But I can hold it no longer.
I don’t want to be sober.
Because when I caught your eye
And heard your gentle sigh
I felt my body burn,
My stomach churn,
My legs shake.
I put on a smile fake
So you don’t see
What’s going on with me.
So you won’t question my sanity
Or blame this on my vanity.
I felt like you cut my heart
And you took your fair part.
You left me the other half
But I don’t care, I start to laugh
Because I know you will heal my gaping wound
By giving me your part of the share.
It’s only fair.

За 20 години повече от 15 000 граждани на Плевен, както деца, така и възрастни, избраха да се обучават в Училища ЕВРОПА. Тяхното мнение и резултати са най-важната и обективна оценка за изпълнението на мисията на Училища ЕВРОПА.

Семейство Петкови, Гр. Плевен

Нашето семейство харесва Училища ЕВРОПА и с удоволствие посещаваме занятията по английски език. Избрахме Училища ЕВРОПА, защото чрез него ние откриваме нови възможности за развитие. За децата ни то предлага среда, където да могат да обогатят знанията си по английски език и, когато завършат, да могат да владеят езика добре . За нас – родителите, Училища ЕВРОПА са място, където да усъвършенстваме комуникативните си умения и при пътуванията си в чужбина да можем по-добре да се разбираме с местните хора, а също така и да опознаваме техните култура и бит.”

 

Християн Ралчев, завършил висше образование в Холандия

„Училища ЕВРОПА в годините ми помогнаха не само да се развия в професионален, но и в личен план.

Чрез високото ниво на обучение Училища ЕВРОПА ми предостави ключа за вратата към света!”

 

 

 

Христинка Пеева, преподавател

„Благодаря на екипа на Училища ЕВРОПА в Плевен за труда, който полага, за да могат дъщерите ми Кристина и Валентина с удоволствие да учат английски език.

Голямата ми дъщеря, Криси, вече пета година посещава Училища ЕВРОПА и беше много лесно да убеди по-малката си сестра Валя да учи там.

Сега тя всеки път излиза от стаята, в която се провежда обучението, усмихната и няма търпение да разкаже всичко.

Пожелавам на целия екип в Училища ЕВРОПА – Плевен да продължава да е креативен и поддържа уникалния си подход в преподаването на английски език.”

Ваня Кюрчева, журналист:

Кристиан Петров, завършил “Бизнес икономика” в University of Cambridge,

“Човек се учи докато е жив. И това не е просто европейска концепция, а самоосъзнаване на всеки човек. Първите ми срещи с екипа на Училища ЕВРОПА датират много отдавна – когато петгодишният ми син Кристиан научи първите си думи на английски език. Не след дълго самата аз осъзнах, че човек има нужда от непрекъснато усвояване на повече знания и припомняне на старите. В това ме убеди професионализмът и ентусиазмът на преподавателите на Училища ЕВРОПА. Синът ми продължи обучението си и в сертификатните класове, което за него беше възможно най-успешния старт на следването му в Кеймбридж. През годините аз самата разчитах на професионализма на Училища ЕВРОПА в усвояването на нови за мен знания.

Продължавайте все така, с висок професионализъм и хъс да обучавате малки и големи, проправяйки чрез знанието път към бъдещите ни успехи!”
Инж. Виктор Цеков, предприемач:

„Моите деца, Виктор и Владислав, започнаха да изучават английски език в Училища ЕВРОПА още от детската градина. Големият, Виктор, започна в далечната 1993 и до 11 клас взе всички сертификати на Кеймбридж – FCE, CAE, CPE. Вследствие, благодарение на високото ниво на английски език завърши с отличие Американския университет в Благоевград и в момента учи магистратура в Университета на Лихтенщайн

 

 

 

Владислав в Европейския парламент

Малкият, Владислав, върви по стъпките на батко си и също покри всички сертификати на Кеймбридж. Преди години беше говорител на Българската младежка делегация в Европейския парламент. „Препоръчал съм Училища ЕВРОПА на всички приятели и познати. Това е утвърдена обучаваща институция, с модерна и ефективна методика, където децата не си губят времето и получават истинска езикова подготовка.”

Алла Димитрова, инженер:
“Ти си толкова пъти човек, колкото езици знаеш”- няма как да не се съглася с тази сентенция. Цялото ни семейство вярваше в това, когато решихме,че децата ни по-лесно ще живеят в свят без езикови бариери. Нашите синове Лъчезар и Петър започнаха първи обучение в Училища ЕВРОПА , а по-късно се присъединихме и ние, родителите. И нито за миг не съжалихме. Ако има една единствена абсолютно правилна и удачна инвестиция в децата ни - това е тази ни стъпка. И повече от петнадесет години та до ден днешен тя влияе на техния живот, а и промени нашия, на по-възрастното поколение. В момента и двамата ни сина живеят и работят в Дармщадт в Германия, където са учили в Техническия университет.


Обучението в Училища
ЕВРОПА ни даде по-високо ниво при общуване с хора от целия свят, самоуважение за постигнато, увереност в професионалното развитие – това са привилегиите, които получихме. Посещавали сме се различни точки на Земята – заедно или поотделно, и всеки е усетил задоволството от това да бъде разбран.

Останаха и много добри спомени за самия процес на обучение – професионализма на преподавателите, приятелската атмосфера в часовете и извън тях, грижата и вниманието към всеки от нас. Смятам, че това е гаранцията за успеха на това уважавано от нас Училище.”

Голям брой институции, големи и по-малки фирми в Плевен избират Училища ЕВРОПА за обучение на своите служители и за реализация на квалификационни програми. В годините, сред клиентите и партньорите на Училища ЕВРОПА се нареждат Община Плевен, Областна администрация, Медицински университет, Плама, БТК, Булгартабак, Български пощи, Вапцаров, Алуком, Меткам СЛЗ, Мобилтел, Вивател, Инжстрой, Автотехника ПМ, ВиА Интеркар, Германос, РУСО Плевен, БНБ, Булбанк, Пощенска банка, Банка ДСК, Експресбанк, Банка Пиреос и много други.

Проф. д-р Григор Горчев, Ректор на Медицински университет – Плевен
Медицински университет – Плевен е първото висше училище в страната, което въвежда обучение по медицина за чуждестранни студенти изцяло на английски език. Вече са дипломирани 9 випуска лекари – чуждестранни граждани, намерили успешна професионална реализация в цял свят – САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Индия, Австралия и други страни.

Медицински университет – Плевен и Училища ЕВРОПА си партнират в обучението повече от 10 години. Двете институции се радват на коректно и пълноценно сътрудничество в сферата на езиковата подготовка на студенти и преподаватели. Висококвалифицираните преподаватели на Училища ЕВРОПА подготвят чуждестранните студенти от Индия, Нигерия, Япония, Южна Африка и Турция до получаване на сертификат за необходимото ниво на владеене на езика, за да могат да се запишат в англоезичното обучение по „Медицина” на висшето училище. Освен това, Училища ЕВРОПА ежегодно провеждат курсове по английски език за преподавателите на университета с цел поддържане и повишаване нивото на езикови умения. Сътрудничеството между Медицински университет и Училища ЕВРОПА е необходимо условие за осигуряване на качествено англоезично обучение по специалността „Медицина” на чуждестранните студенти в университета и чудесен пример за партньорски отношения в сферата на обучението.”

Слави Савов, Директор „Човешки ресурси” в „Булгартабак”.

Заемал последователно тази позиция в „Хайделберг Цимент”, „Титан”, БТК, „Виваком”, „Булстрад”

„Щастлив съм да споделя признателността си от съвместната ми работа с партньорите от Училища ЕВРОПА. Лично на мен те ми помогнаха да развия езиковите си компетенции до ниво, което да ми позволи да се реализирам успешно в международни компании, където основният език за комуникация е английски, да получа достъп до световни форуми и платформи за споделяне на професионални знания и практики, да завърша успешно MBA програмата на City University of Seattle и да прочета в оригинал най-добрите книги за успеха в бизнеса на Стивън Кови, Сет Годин, Дейв Улрих, Питър Дракър и др.

Освен това като човек, последователно ангажиран в дейностите за развитие и обучение на служителите в няколко големи компании, мога уверено да заявя, че Училища ЕВРОПА са изключително надежден и коректен партньор в чуждоезиковите обучения. Една голяма част от техния успех се дължи на невероятния екип от прекрасни хора, които работят там и с част от които продължавам да поддържам приятелски взимоотношения.”

Румяна Кирилова- Директор на ЦДГ №2 „Юнско въстание” Плевен

„С Училища ЕВРОПА си партнираме от много години. Те са организацията, която осигурява обучението по английски език в нашата детска градина.

Детската градина е мястото, където децата се учат да общуват и да си сътрудничат. Наша задача е да покажем на най- малките света, който те ще обитават утре. Света, който самите ние все още изучаваме, непознатия свят на другите култури и народи.

Първата крачка, която нашите деца трябва да направят към него, за да го открият, опознаят и заобичат, е опознаването на езика . В тази възраст те натрупват впечатления, емоции и отношения, които изграждат тяхното утрешно битие. Именно затова смятам за изключително важно, в тази така плодородна възраст, те да се докоснат до чуждите езици, които ще отворят техните хоризонти в бъдеще. И тук не става дума да научат езика, или да го проговорят, а за отваряне на сърцето и ума към звученето на чуждоезичната реч, към мелодията и ритъма на различното. Ако успеем да посеем това в тях, тогава сме положили основата на формирането на новия европейски човек на това поколение, което ще направи и нас, техните родители, европейски граждани.

Училища ЕВРОПА – Плевен участваха в най-големите български проекти за езиково обучение финансирани по ОП “Административен капацитет” и ОП „Развитие на човешките ресурси”. По тези проекти, в периода 2007-2012 над 670 държавни служители и над 1200 заети лица повишиха езиковите си умения в няколко нива.

През юни 2012, директорът на „Агенция по заетостта” Камелия Лозанова уважи Училища ЕВРОПА като връчи в Плевен сертификати и свидетелства на обучаеми, успешно завършили обучения по ключови компетентности и професионална квалификация по програма „Аз мога повече”

Още в средата на 90-те Училища ЕВРОПА вече ползваха компютърни технологии в обучението по английски език. По това време разработиха и първите програми за компютърно обучение и програмиране. Бяха изградени първите компютърни кабинети и обучението по информационни технологии за кратко време стана неизменна част от портфолиото на Училища ЕВРОПА. Последва участие в Национална програма „Компютърно обучение на младежи”, по която в Област Плевен бяха обучени над 120 млади безработни.

Натрупания опит в езиковото и компютърното обучение Училища ЕВРОПА-Плевен пренесоха в сферата на професионалната квалификация. В началото на 2004 година лицензираха един от първите Центрове за професионално обучение в България. Последва интензивна работа по различни програми: за преквалификация на военнослужещи, за квалификация на безработни лица и др. Паралелно бяха разработени и реализирани редица обучителни проекти сред които „Европейско обучение за всички” финансиран по програма ФАР 2005, проекти по ОП „Административен капацитет” и ОП „Развитие на човешките ресурси”.

През 2008 Училища ЕВРОПА – Плевен бяха отличени от МТСП като втора в страната обучаваща институция с най-голям брой започнали работа след обучение. Съвместен проект на Училища ЕВРОПА Плевен и Троян, в партньорство с „Балканфарма” беше отличен като „Най успешно реализиран проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” през 2009.
Лично Министърът на труда и социалната политика връчи отличието през 2008 година

Високите резултати са плод на съвременни обучителни системи и методики в съчетание с отличен екип. Училища ЕВРОПА в Плевен са естествен избор и за всички преподаватели, които търсят професионална реализация в образователна институция със сериозен имидж и традиции.

Светлана Божинова, методик

Магистър „Български и английски език”, в Училища ЕВРОПА от 1995 година,

„Като млад преподавател имах привилегията да бъда свидетел на първите стъпки на Училища ЕВРОПА в гр. Монтана. Там се заразих с желанието за работа и пepфекционизма на колегите, заобичах учителската професия. Пет години по-късно се преместих в Плевен и естественият избор за мен бе Училища ЕВРОПА. С удоволствие установих, че атмосферата в плевенското училище и отдадеността към професията са същите.

През тези 13 години работата в Училища ЕВРОПА беше изключително интересна и динамична. Имах възможност да преподавам на държавни служители, военни, агрономи, инженери, банкери, преподаватели от Медицински Университет. Всяка от тези групи има своята специфика, нужди и цели на обучение. Истинско предизвикателство за мен са турските и японски студенти от МУ Плевен, където винаги трябва да отчитам междукултурните разлики, когато преподавам английски език. Но като преподавател най-голямо удовлетворение ми носи подготовката за изпитите на Университета Кеймбридж. Младите хора, с които работя, са интелигентни и жадни за знания. Сертификатните класове ме стимулират непрекъснато да се развивам, за да отговоря на техните потребности. Щастлива съм, че имам възможност да участвам в множество обучения на Университета Кеймбридж, за да се усъвършенствам професионално.

Изборът ми да работя в Училище ЕВРОПА - Плевен се обуславя и от факта, че сме технологично обезпечени с всички най-съвременни средства. Това ме мотивира да взема участие в 2 квалификационни курса за използване нa нoвите технологии в обучението по английски език , през 2010 в Оксфорд и през 2011 в Кеймбридж.

Маргарита Ганова, преподавател

Магистър „Английска филология”, в Училища ЕВРОПА от 2004 година,

„Работата в Училища ЕВРОПА ми носи удовлетворение, удоволствие и самочувствие. Дава ми сигурност и ме кара да се чувствам щастлива, защото обичам, това, което правя. Обичам английския език, обичам общуването с хора, обичам да виждам резултатите от труда си. Това ме мотивира да давам най-доброто от себе си и да влагам душата си във всеки един учебен час.

Работата ме научи да виждам и да вземам най-доброто от всички. От най-малките черпя ентусиазъм, те ме зареждат с обичта и невинността си. Тийнейджърите ми помагат да не губя усещането за реалност и да не спирам да уча, за да съм на ниво. Възрастните обогатяват общата ми култура и ме учат на търпение и толерантност.
Всички ученици заедно ми дават чувството за удовлетвореност и щастие.”

Таня Петкова, преподавател

Магистър „Английска филология”, в Училища ЕВРОПА от 2010 година,

„Години след последния ми час като възпитаник на Училища ЕВРОПА имах възможността да погледна от различен ъгъл училището, провокирало интереса ми към английския език и култура и накарало ме да търся повече и да се развивам в тази област. Много неща са се променили – въведени са най-новите интерактивни методи на обучение и учебни системи, но екипът от квалифицирани професионалисти, както и ползотворната работна среда са се запазили и продължават да поддържат името на училището като най-доброто място в Плевен за чуждоезиково, компютърно и професионално обучение.

Сега, заставайки пред бялата дъска, неизменно си припомням и се стремя да следвам примера на моите преподаватели, които като доказани специалисти и невероятни хора, създаваха изключително приятна и мотивираща атмосфера, карайки ме да чакам с нетърпение следващото ни занятие. Благодаря специално на госпожа Офелия Памукчиева, която ми предаде своя ентусиазъм и вдъхновение и превърна едно странично занимание в мой основен фокус и цел, а към днешна дата и професия.”

Жана Димитрова, преподавател

Магистър „Английска филология”, в Училища ЕВРОПА от 2004 година,

„My work for Europe School Pleven is more or less a co-operation with such students who have set themselves long-range goals and do their best to achieve them. For me it is an opportunity for professional growth and a source of personal satisfaction.”

(Работата ми в Училища ЕВРОПА е повече или по-малко сътрудничество с обучаеми, които са си поставили дългосрочни цели и правят всички възможно за да ги постигнат. За мен е възможност за професионално развитие и източник на лично удовлетворение.)

 

 

 

Катя Маринова-Ботева, преподавател

Магистър „Английска филология”, в Училища ЕВРОПА от 2009 година,

„Преди няколко години преподавах в Училища ЕВРОПА, след което заминах на работа в Англия. Върнах се, защото като място за професионална реализация Училища ЕВРОПА ми предостави възможността и предизвикателството да работя с обучаеми от всички възрасти, което от своя страна ме прави по-креативна и ме развива професионално.

Ако искате да се обогатите с нови перспективи и да създадете приятелства на основата на знанието и стремежа за по-добро бъдеще, в Училища ЕВРОПА сме на ваше разположение.”

 

 

 

Диана Соколова, преподавател

Магистър „Английски език и методика на ранното чуждоезиково обучение”, в Училища ЕВРОПА от 2012 година,

„Радвам се, че съм част от висококвалифицирания екип на Училища ЕВРОПА в гр. Плевен и заедно допринасяме за разчупването на езиковите граници, за развитието на съвременния засилен процес на езикова глобализация, а именно чрез английския език.

Това спомага за отварянето на нови хоризонти за креативност и реализация пред хората, независимо от тяхната възраст,пол или професия”

 

 

 

 

Цветозар Маринов, управител

Магистър „Английска филология”, в Училища ЕВРОПА от 1995 година


„През 90-те години, като млад учител, животът ми предложи избор между две алтернативи: да замина за страната на неограничените възможности или да поема мениджърски отговорности за Училища ЕВРОПА – Плевен. Обратно на очакванията и тенденциите по онова време, избрах втората.

До ден днешен, много години по-късно, нито за миг не съм съжалил за избора си. Училища ЕВРОПА са възможността да се развивам в професията си в родната си страна. Работя с доказани професионалисти, отдадени на работата си. С екипа боравим с най-новите образователни технологии и продукти, имаме привилегията да черпим опит и знания от източници като University of Cambridge, свободни сме творчески да прилагаме уменията си, да създаваме и въвеждаме модели. От 1993 г. сме постоянно на гребена на вълната на обучителните услуги в България. Заедно градим институция, утвърждаваме традиции, налагаме стандарти и сме фактор в конкурентната среда на центрове и школи за обучение.

Вече 20 години заедно: обучаеми, преподаватели и родители пишем в Училища ЕВРОПА истории на успеха и се стараем да даваме пример как се прави европейско обучение за всички.”
Адрес: гр. Плевен, бул. „Д. Попов“ 18
Телефон: 064 / 80-57-77, 064 / 80-67-77