Нови археологически находки може би са свидетелство за това, че по време на последния ледников период на мястото на Персийския залив е имало човешки селища.

На картата, съставена от Джефри Роуз, е показано разположението на находките на оръдия на труда, което го навело интересната му теория.

Джефри Роуз от Университета в Бирмингам, изучавайки каменни оръдия от 40 археологически паметници от целия Близък и Среден изток, дошъл до извода, че съвременните хора са напуснали Африка доста по-рано, отколкото е прието да се счита (според сегашната теория – преди около 60 000 години) и са заселили арабските крайбрежни зони, които сега са под морското равнище.

«Съдейки по възстановения образ на доисторическа Арабия, първобитните хора са могли да преживяват периодичните засушавания, намирайки убежище по бреговете на полуострова », смята Роуз. Краят на ледниковия период преди около 8000 години довел до повишаване на морското равнище и потопяване на териториите, където сега се намира Персийският залив. «Учените отбелязват забележим пик на активността – поява на нови селища около бреговата линия на залива точно във времевия отрязък преди около 8 000−6 500  », добавя Роуз.

Според изследователя обитателите на Арабския полуостров и околните региони в Средния изток, които „се появяват като че ли от нищото“ в началото на холоцена, в действителност са дошли от наводнените от морето райони.

Изледователят отбелязва чувствителното увеличение на броя на селищата в района на сегашната брегова линия на Персийския залив от средата на VII до края на V хилядолетие пр. Хр. Възможно е, смята ученият, това да е било резултат от вълна преселения, предизвикана от наводняването на някога обитаемата територия преди около 8 хиляди години.

Един от „незнайно откъде“ появилите се народи е този на шумерите, разселили се в IV хилядолетие пр. Хр. по долното течение на Тигър и Ефрат.

Роуз смята, че библейските разкази за Едем и Ноевия ковчег водят своето начало от времето, когато хората са живеели на територията на Персийския залив: «Интересно е за отбелязване, че най-древната известна ни версия на мита за потопа (който се среща при всички народи, населяващи Близкия изток) – това е шумерският текст за създаването на Ериду, записан от жителите на този район. Връзката между митовете за потопа и настъпването на морето по бреговете на Персийския залив вече е изследвана задълбочено от много учени и само потвърждава моята теория ».

Според Джефри Бейли от Университета в Йорк, Великобритания, твърдението, че континенталният шелф е бил местообитание на първобитните хора през ледниковия период, и че именно оттук е започнало тяхното разселване по другите територии по време на холоцена (преди 10 000 години), не е лишено от привлекателност. Но друг изследовател, Пол Меларс, е скептично настроен към твърдението, че Арабският полуостров е бил заселен още преди 75 000 години. «Аз мисля, че това е само една хипотеза. Ние не разполагаме с никакви археологически данни от шелфа, които биха могли да я потвърдят », отбелязва ученият.

Затова пък съществуват резултати от генетични изследвания, според които хората, напуснали Африка са започнали да се разселват по други територии едва преди 60 000 години. Другото предположение, че хората са населили територията на днешен Израел преди около 90 000 години, и оттук са се придвижили в Арабския полуостров и Индия, се основават според Меларс на подбрани благоприятни за тази хипотеза факти и абсолютно игнорират мнението на генетиците

Робърт Картър от Оксфорд също е готов да оспори да връзката, която Роуз вижда между оръдията на труда от каменния век и шумерската цивилизация: «Единствено в случай, че напълно се отрече приемствеността в технологията на изготвяне на каменни инструменти, може да говорим за единни корени на населението на Южна Месопотамия и Източна Арабия, които се намират в басейна на Персийския залив. Лептолитическата индустрия на първата (за получаване на режещ връх, камъкът е бил удрян само от едната страна) няма много общо с арабската бифациална традиция (камъкът е бил обработван от двете страни, за да се получи симетричен режещ ръб), разпространена на полуострова преди 8–6 хиляди години ».

Резултатите ще бъдат публикувани в списание Current Anthropology

Източник: USA Today.