Британски антрополози смятат, че умението да се пее е може би едно от най-древните еволюционни приспособления на човека, възникнали, за да могат хората да живеят и функционират по-добре в големи общности.

CommunityУмението да се пеят песни може би е възникнало в древните човешки общности по причина на това, че колективното пеене е помагало на нашите древни предци да намират по-бързо общ език и да се „стиковат“ едни с други, твърдят антрополози в статия, публикувана в списание Royal Society’s Open Science.

„Ключовата разлика между хората и приматите е в това, че ние сме способни да живеем в много по-големи социални групи, отколкото те. Всички групи и народности са усвоили изкуството на пеенето и почти всички членове на тези общности умеят да пеят, – добре или зле – но пеят. Наши колеги изказаха хипотезата, че колективното пеене помага за създаването на социална сплотеност тогава, когато няма време за установяване на междуличностни връзки“, казва Ейлънед Пиърс от университета Оксфорд, Великобритания.

Пиърс и неговите колеги проверили своята хипотеза по оригинален начин – те се обърнали за помощ към Просветителната асоциация на работещите във Великобритания (WEA) и заедно с тях организирали курсове по пеене за всички желаещи, които се провеждали в продължение на седем месеца.

Паралелно с тях, за чистота на експеримента, учените провели и курсове, в които доброволците се занимавали с други колективни форми на активност – учели се на различни художествени изкуства и на умение да пишат проза. Всеки месец учените провеждали допитване сред участниците в курсовете, интересувайки се основно от това, как те се отнасят към другите хора, посещаващи занятията на WEA и тяхното отношение към преподавателите.

Оказало се, че пеенето действително помагало на участниците в курсовете да установят връзки помежду си, но не така, както си представяли учените. В дългосрочен план пеенето не превъзхождало нито колективното обучение по рисуване, нито това по архитектура или по писане.

Но от друга страна, пеенето разкрило едно свое значително и уникално преимущество – анкетите показали, че пеенето сближило непознатите хора в много по-голяма степен от рисуването и писането още по време на първото занятие. Впоследствие, с изминаване на повече време, въздействието на различните общи дейности се изравнявало и участниците във всички курсове започвали да показват еднакво ниво на привързаност помежду си.

Тази необичайна черта на пеенето навела учените на мисълта, че то може да е играло уникална еволюционна роля – колективното изпълнение на песни е можело да сближи бързо големи групи хора в древността, които преди това са се познавали малко. Подобен навик, съдейки по разпространението на пеенето сред всички народи на Земята, е помагал на нашите предци да оцелеят, заключават британските учени.