Публикуван бе превод на древноегипетска магическа книга на възраст около 1300 години. В нея се откриват отразени както християнски, так и гностически вярвания.

egyptian-handbookПреводът на ръкописа е дело на австралийски специалисти от Университета Маккуори и бе публикуван от издателство Brepols.

Наръчникът по магия, представляващ пергамент от 20 листа, попада за пръв път в ръцете на изследователите още през 1981 година, когато Университетът Маккуори го закупува от антикварен търговец. Мястото на произход на книгата е неизвестно, но съдейки по особеностите на използвания в нея коптски диалект, учените смятат, че тя е написана в град Хермополис, който бил разположен на горното течение на Нил.

Ръкописът съдържа общо 27 заклинания за различни случаи, в това число любовна магия и магически формули, които се произнасят при болести. Според учените, манускриптът е бил настолна книга на практикуващ маг.

Например, според една от магиите в книгата, ако искате да подчините някого на своята воля, магът трябва да прочете заклинание над два гвоздея и след това да ги забиете в левия и десния дирек на входната врата на жертвата.

Книгата е била написана през VII-VIII век и носи следи както на християнско, така и на гностично влияние. В заклинанията са намерили отражение вярванията на поклонници на Сет, третия син на Адам и Ева, комуто се кланяли някои гностически секти от тази епоха, сближавайки го с Иисус Христос. Учените предполагат, че религиозните текстове и самият корпус от заклинания произхождат от различни източници, но са били смесени във въпросния пергамент, за да бъде придадена по-голяма сила на магическите текстове.

Друго любопитно нещо е споменаването в ръкописа на божество на име Бактиота, «повелителка на четиридесет и девет вида змии». Досега специалистите не бяха чували за подобен митологичен персонаж.

Източник: Macquarie University Ancient Cultures Research Centre