Учени от Испания и Великобритания демонстрираха холографска акустична левитация. За разлика от предишни подобни разработки, тя се базира на използването на едностранен излъчвател. Авторите са публикували резултатите от своето изследване в списание Nature Communications, като и Reuters съобщава за него.
acoustic-tractor-beamУстройството позволява да се преместват във въздуха в три измерения (без контакт с повърхността) частици полистирол с диаметър до четири милиметра. Учените постигнали ефекта на левитация с помощта на устройство, което инициира появата на така наречените акустични холограми.
Тези структури представляват комбинация от звукови (акустични) вълни, които позволяват да се манипулира положението на предмети посредством създаването на специални звукови капани. Самите вълни се произвеждат от излъчвател, разположен под манипулирания предмет, който се състои от 64 миниатюрни високоговорителя.
Високоговорителите създават сложни конфигурации от звукови полета, задържащи във въздуха даден предмет, а също така можещи да го придвижват и завъртат. Учените предполагат, че левитаторът може да намери приложение за медицински цели (например, за прицелна терапия) за точно насочване на лекарствените препарати в организма към нужното място.