Учени от университета Браун (Brown University) в САЩ установиха, че нивото на образованост влияе на кръвното налягане, съобщи BBC News. Най-явна е връзката между образование и кръвно налягане при жените.

В хода на изследването специалистите проучили данните за 3890 души, събирани цели 30 години. Участниците в експеримента били разделени на 3 групи: нискообразовани (12 и по-малко години обучение), среднообразовани (13-16 години на обучение) и високообразовани (17 години обучение). След това учените пресметнали средния показател на систоличното кръвно налягане за 30 години.

Изяснило се, че при слабообразованите жени кръвното налягане е средно с 3,26 мм рт. ст. по-високо от налягането на тези, които са учили по-малко от 17 години. При мъжете разликата била 2,26 мм рт. ст. След като учените взели под внимание такива важни фактори като пушенето, приема на лекарства, коригиращи кръвното налягане, пристрастеност към алкохола, се оказало, че влиянието на образованието върху кръвното налягане се запазило, макар и по-незабележимо.

Тук може да напомним и че образованието спасява и от слабоумие. Учени от Университета в Кеймбридж (University of Cambridge), Великобритания, в сътрудничество с колеги от Финландия изясниха, изучавайки мозъка на 872 човека, че колкото по-образован е пациентът, толкова по-добре се справя с измененията, възникващи в мозъка в резултат на развитие на деменция. В частност, всяка допълнителна година обучение съкращава риска да станете жертва на това заболяване с 11%. Това обяснява защо образованите хора по-дълго време не се поддават на старческото слабоумие.