Може да повишите умствените си способности и да предотвратите стареенето на мозъка с един прост способ – като изучавате и използвате чужд език, доказаха учени от университета в Единбург, Шотландия.

book-glassesВ своето изследване психолингвистите изучавали особеностите на функциониране на мозъка на пенсионери, записали се за интензивен курс по гаелски (шотландски келтски )език. Нито един от тях не владеел в някаква степен този език по-рано.

Участниците в изследването имали всеки ден по пет часа занимания с езика. Учените сканирали техния мозък преди началото на курса и всяка седмица по време на учебните занятия. Същите наблюдения били проведени с контролна група пенсионери, занимаващи се с други видове интелектуална активност. Изяснило се, че мозъкът на възрастните хора реагира по-интензивно на изучаването на чужд език, отколкото на каквито и да е други интелектуални занимания. Според авторката на изследването Антонела Сорас, признаците на това, че мозъкът на хората е започнал да се адаптира към решаването на новата задача, се появили още след първата седмица на активни занимания с гаелски език. Дори само наличието на подобна реакция, според учените, е много добър резултат за хора на 60-70 години.

Другият извод на психолингвистите бил, че да владееш и използваш един или няколко чужди езика е полезно не само за възрастни хора, но и за хора на всякаква възраст, в това число и за деца. Учените предполагат, че овладяването на чужд език дава на мозъка редица преимущества.

По данни на автора на изследването Антонела Сорас, децата -билингвисти, растящи в среда, в която се използват едновременно два езика, показват по-добри езикови способности. Освен това, те по-лесно възприемат съществуването на няколко гледни точки към даден проблем и демонстрират по-гъвкаво поведение в сложни ситуации. Това, смята Сорас, само потвърждава ползата от изучаване на няколко езика.

В тази връзка, изследователите призовават за въвеждане на допълнителни езикови дисциплини в училищата и призовават родителите, знаещи няколко езика, да ги използват при общуване с децата си.

Източник: The Independent