Все повече български младежи избират да продължат образованието си в чужбина. Обикновено погледът им е насочен към престижни „дестинации” като Великобритания, Германия, Франция и под. Факт е обаче, че и в нашия регион – на Балканите набират сила и популярност не малко университети. Ще предложим на вниманието ви информация за някои от добрите висши учебни заведения в съседните ни страни. Започваме със Сърбия

Белградски университет

Белградският университет е най-старото, най-голямо и престижно висше учебно заведение в Сърбия. Включва над 7000 преподаватели и служители с 89 827 студенти в около 150 основни специалности и 1700 следдимпломни специализанти.

История
Началото на университета е положено през далечната 1808 г., когато Доситей Обрадович основава Велика школа в Белград. На 27 февруари 1905 година с кралски указ тя била преобразувана в университет.

Структура
Днес Белградският университет има в състава си 31 факултета (организирани в 4 групи: обществени и хуманитарни науки, медицински науки, природо-математически науки и технически и инженерни науки), 11 научни института, Университетска библиотека и 8 центъра. Силните страни на университета са програмите в областта на инженерните науки, архитектурата, медицината и естествените науки.

Прием
Всяка година в Белградския университет се записват близо 15 000 нови студента. Университетът разполага с 11 студентски общежития с 10 340 места, спортен център, културен дом и 15 ресторанта, в които всеки ден се хранят 60 000 студенти. Университетът е отворен за чуждестранни студенти и предлага програми до три образователни степени: бакалавър, магистър, доктор. Минусът е, че обучението е само на сръбски език, като изключения може да има само за докторски програми. Чуждестранните студенти заплащат между 1 000 и 3 000 евро на семестър за такса и разходи за живот /стая в общежитие е около 100 евро/.

Сред известните випускници на университета са Филип Вуянович — президент на Черна гора, Киро Глигоров — първият президент на Република Македония, Борис Тадич — президент на Сърбия, много писатели, поети и учени.