“Който успее тук, успява навсякъде!” Това е мотото на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“- гр. Стара Загора и то не е случайно. Повече от 88 години от класните стаи на най-старото професионално учебно заведение на територията на региона излизат стотици професионалисти, намерили житейската си реализация. Сред тях са известни банкери, водещи счетоводители, видни финансисти, талантливи мениджъри.

Училището официално отваря врати на 15 септември 1921г., под името Смесено Нисше Училище за Търговия и Кооперативно Дело.  От 12 септември 1923г. училището е преименувано в Смесена Търговска Гимназия „Симеон, Княз Търновски“. През 1939г. за нуждите на училището е отстъпена сегашната сграда, намираща се на бул.“П.Евтимий“.

Училището е преименувано в „Стопански Техникум“ на 13 август 1951г., а през май 1953г. става Техникум по Икономика.  На 10 октомври 1996г. се възстановява името Търговска Гимназия, а от 16 юни 2000г. се възстановява и името „Княз Симеон Търновски“.

Образователно-възпитателните дейности се осъществяват в близко сътрудничество със звена на финансово-счетоводната практика, научни и културни институти, културно информационните центрове на европейските страни. С тяхна помощ се осъвременява и модернизира учебно-материалната база.

Успешно се реализира мащабен образователен проект с Република Австрия по специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт. Участието на Търговска гимназия по проекта за „Усъвършенстване на Професионалното образование“ по Програма ФАР допринесе за подобряване на материалната база и повишаване качеството на преподаването.

От далечната 1921 година, през наши дни, а и в бъдеще, Търговската гимназия е създавала, възпитава и ще изгражда и занапред неповторима училищна и социална култура, влияеща върху професионалната подготовка на кадри, които бързо и стойностно се вписват в конкурентните условия на институции, фирми и организации.

Повече подробности за гимназията, специалностите и приема на ученици – тук.