Търговска гимназия – Бургас е едно от най-реномираните училища в областта.  Тук заедно работят едни от най-добрите учители и  едни от най-амбициозните ученици. Много от възпитаниците на Търговска гимназия са станали и са заели високи позиции в обществото.

Търговската гимназия в Бургас се създава през 1905 г. и е едно от най-старите училища в областта.
Сред факторите, повлияли за създаването на гимназията най-главният е бил търговията.
Историческите сведения сочат, че Бургас, освен един от най-големите пристанищни градове, е бил и „касаба” град, т.е пазарен град. Бургас бързо се развива като модерен търговски център, но е нямало нито едно професионално училище.  Единственото образование, което може да се развива в града, е търговското,  затова цялата общност, водена от общината, обосновава иск за създаване на търговско училище. Отговорът от държавните институции не закъснява и на 1 октомври 1905 година е решено „да бъде открито търговско средно училище” в града.
Под усърдното ръководство на своя първи директор Георги Белев  Търговската гимназия започва да се утвърждава като надеждно учебно заведение. С  течение на времето тя заема водещо място сред професионалните училища в града и страната. Под умелото ръководство на директорите Георги Белев (1905г. -1911г.), Стефан Котов (1911г.-1933г.), Константин Киприлов (1935г.-1939г.) Търговската гимназия заема водещо място сред професионалните училища в града и страната. В нея преподават учители, завършили престижни български и чужди висши учебни заведения.

Основните образователни цели, които стоят пред преподавателите са свързани с формирането на личности с богата ерудиция и професионализъм. Сериозно внимание се обръща и на възпитателните цели, насочени към изграждането на граждански добродетели. Тези традиции са пренесени от миналото в бъдещето. Народна търговска смесена гимназия, Стопански техникум, Икономически техникум «Начо Иванов», Техникум по икономика, Търговска гимназия са наследници на традициите на основаната през 1905 г. Бургаска търговска гимназия. За 100 години съществуване икономическо образование получават над 11250 ученици.

Доказателство за качественото образование в гимназията е, че над 80 на сто от завършилите възпитаници продължават образованието си във висши учебни заведения у нас и в чужбина, а също така и успешната им реализация в областта на икономиката, търговията и банковото дело.