Антрополози установиха, че шимпанзета натрупват в хралупите на дървета странни купчини камъни. Това поведение на човекоподобните няма никакво отношение към добиването на храна и е възможно да се явява зачатък на религиозен култ, смятат учените.

srep22219-f2Откритието е направено от немски учени от Института по еволюционна антропология Макс Планк и е описано в статия, публикувана в списание Scientific Reports.

Учените отдавна са установили, че пирамидите от камъни, изграждани от най-различни народи, носят култово значение – те са издигани над гробове или са използвани като сакрален обект за поклонение пред различни божества. До момента в научната общност битуваше нeоспоримото мнение, че подобно сложно ритуално поведение е свойствено само на хората.

Но авторите на въпросното изследване поставиха под голяма въпросителна тази теза, установявайки, че подобни ритуали може би не са чужди и на шимпанзето. В хода на своята работа учените изследвали няколко популации на тези маймуни, живеещи в Западна Африка. Случайно те забелязали, че в районите, обитавани от шимпанзета, в хралупите на дърветата има купчини камъни. Заинтригувани, учените монтирали на тези места видеокамери, и записите доказали, че каменните съоръжения са дело на човекоподобните.

Камерите заснели как регулярно при тези дървета идват различни шимпанзета, взимат голям камък и със силен вик го хвърлят в хралупата. Учените заснели 64 такива епизода. Най-често с хвърлянето на камъни се занимавали възрастни мъжки, но понякога се включвали и женски и подрастващи.

Известно е, че шимпанзетата понякога използват камъните в качеството им на оръдия на труда, например, за разчупване на орехи. Но в случая тяхното поведение нямало никакъв практически смисъл. Според учените, твърде вероятно е, това да са зачатъци на някаква ритуална активност. Възможно е , и при хората началото на зараждането на религията да е започнало със създаването на сакрални места, подобни на тези дървета с натрупани камъни в тях.

Източник: mpg.de