Шведски и финландски учени дойдоха до извода, че бирата помага за предотвратяване развитието на болестта на Алцхаймер — алкохолната напитка забавя натрупването на амилоидни плаки. Все още, обаче, не е установен нито механизмът на това въздействие, нито ролята на конкретната доза от тази напитка. Откритието е подробно описано в статия в  списание Alcoholism: Clinical and Experimental Research, а кратко съобщение може да се открие в Popular Science.

beer_healthУчените решили да проучат връзката между употребата на различни алкохолни напитки и натрупването на бета-амилоиди в главния мозък. Били изследвани 125 мъже от Финландия на възраст 35-70, починали вследствие на различни причини.

Оценена била употребата на алкохол (по анкети, попълнени от родственици на починалите), концентрацията на бета-амилоиди и наличие на четвъртата изоформа на аполипопротеина E — най-важния генетичен  рисков фактор за болестта на Алцхаймер (по ДНК, извлечена от образци мускулна тъкан).

Установено било, че концентрацията на бета-амилоиди се увеличава с възрастта при всички изследвани, но при любителите на бирата била съществено по-ниска. Нито количеството на консумираната напитка, нито склонността към вино или други видове алкохол не оказали влияние върху амилоидните плаки.

В потвърждение на тази хипотеза е и откритието, направено през 2015 г. от китайски учени, че ксантогумолът (вещество, съдържащо се в хмела) защитава мозъчните клетки от разрушаване и може да спре настъплението на болестта на Алцхаймер.

Въпреки това, изследователите от цял свят са съгласни с това, че независимо от отделни положителни страни, употребата на алкохол (във всякаква форма и количество) влияе разрушително на човешкия организъм, а също така често води до опасно социално поведение.