Физиците от Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) продължават стъпка по стъпка да напредват към главното откритие на XXI век. Учените ще се опитат да разберат дали наистина съществуват паралелни вселени или те са само измислица на писателите фантасти.

Пред 2013 година се очаква Големият адронен колайдер да достигне работния си максимум. Стремежът на учените е да създадат модел на раждането на нашата Вселена, а вторични открития могат да се окажат съществуването на паралелни светове и възможността за пътешествията във времето, досега присъстващи само в научнофантастичните романи.

В едно от съобщенията на пресслужбата на ЦЕРН се пояснява, че досега учените не са могли да намерят доказателства за съществуването на паралелни вселени, само защото другите светове са «скрити» в измерения, в които не прониква светлина. С пресъздаването на раждането на Вселената, този проблем може да бъде решен, поне на теоретично ниво.

Преди няколко години стана известна сензационната работа на оксфордския теоретик Дейвид Дойч. Работещият в Оксфорд израелски физик Дойч създаде математически модел, според който паралелните светове са реални. В тези вселени, според него, не работят законите на класическата квантова теория.Освен това ученият вярва и във възможността за пътешествие във времето.

Засега физиците, работещи с колайдера, изпреварват собствените си графици. Предстоят, може би, невероятни открития.