Експерти представиха пилотен проект, разработен през последните две години, с който се създава платформа за образование на хора с увреден слух онлайн, пише News.bg.

Тя е разработена от Университета в Санио и  центъра за разработване на иновационни технологии Dida. Италианските изследователи от години работят за прилагане на нови технологии при обучение на деца, юноши и работници с увреден слух и техният опит е предмет на анализ и трансфер в рамките  на проекта eFESTO.

Платформата има  хардуерна част и софтуер. Хардуерната част предоставя дистанционен достъп до образователно съдържание, а софтуерът –  инструменти за дистанционно преподаване.

Главната цел на проекта eFESTO е да предостави обучаващи услуги за глухи хора, за придобиване на съвременни компетентности, които се изискват от пазара на труда. Резултатът ще бъде една иновационна обучаваща среда за глухи хора, за придобиване на повече умения за боравене с електронно оборудване с различно приложение в биомедицината, телекомуникациите, индустрията и опазването на околна среда.

В бъдеще се предвижда системата да предостави и курсове по английски език за глухи, много важно умение за успешната им реализация.

На конференция в „Гранд Хотел София“ държавният експерт от Министерството на труда и социалната политика Надежда Харизанова обясни, че Стратегията 2020 на ЕС обръща особено внимание на хората с увреждания.

Един на всеки шест европейци е с някакъв вид увреждане, сочи статистиката. Приблизителната бройка на хората с увреждания в България е около 800 хил. души. „Очакваме скоро да имаме повече мерки и възможности за хората с увреждания“, посочи Харизанова. По думите й, увеличава се броят на хората, които желаят да се реализират трудово и да бъдат активно търсещи работа, без да разчитат на социалните помощи.