Специалисти от Центъра за биотехнологии към Политехническия университет в Мадрид, Италия, успяха да създадат уникално и изключително здраво влакно на основата на обикновена паяжина. Новото влакно е без аналог в света.

cobweb02_Трябва да се отбележи нещо любопитно, а именно, че специалистите използвали за създаването на супервлакното оригинален метод, използван още в ХIХ век за съществено увеличаване на здравината на копринените нишки. Най-интересното, естествено, е това, че учените взели в качеството на изходен материал обикновена паяжина. Направата на уникалния материал не отнела много време на учените, макар че несъмнено процесът се нуждае от усъвършенстване.

Каква е тайната? Много проста – за получаване на особено здрава тъкан от паяжината е необходимо в изходната субстанция да се добави малко вода и оцет.

Това е достатъчно, за да се увеличи многократно якостта на тъканта. Учените смятат, че тяхната разработка може успешно да се използва в медицинската практика. Това е обусловено от факта, че влакното е напълно биосъвместимо с човешките тъкани. Но за масовото производство на подобно влакно се изисква значително количество паяжина.