Учени възстановиха историята на климата на Гренландия по отлагания, взети от дъното на няколко езера. За последните 5 000 години там са се редували периоди на застудяване и затопляне. В крайна сметка природата е победила и ескимоси и скандинавци са напуснали острова.

Някъде в 2500 г. пр. Хр., в тогава още топлата и покрита с гори Гренландия, се заселили ескимосите. Отначало това били представители на ескимоската култура Сакак, а по-късно се появява културата Дорсет. В X век в Гренландия възникват първите норвежки колонии, но в XIV-XV век скандинавците напускат острова. Загадката за обезлюдяването на острова може би е решена. Екип от учени под ръководството на доктор Уилям Д’Андреа от Университета Браун в щата Роуд Айлънд, САЩ дойдоха до извода, че хората са напуснали Гренландия, поради резките застудявания.

История на климата в езерните отлагания

Учените анализирали проби, извадени от дъното на две езера – Брайа Со и E в Западна Гренландия в района Кангерлусуак. Данните им позволили да възстановят историята на климата на острова за последните 5600 години. Специалистите определяли съдържанието на алкенони – органични съединения в седиментите, отделяни от водорослите от клас Prymnesiophyceae. Това е популярен метод за палеоклиматични изследвания. Колкото по-висока е била температурата на водата, в която са живеели тези водорасли, толкова повече алкенони са отделяли те. Така – според количеството на тези вещества в седиментите може лесно да се възстанови картината на температурния режим на езерата, а след това да се изчисли и температурата на въздуха.

Какво показват данните?

Генетично изследване на останки на древен жител на Гренландия дало неочакван за самите изследователи резултат. Според изследването, проведено от екип от университета в Копенхаген, починалият преди 4000 години мъж, наречен Инук, произхождал от района на Сибир. Инук бил от племето сакак, най-ранната известна култура в Южна Гренландия, развила се между 2500 и 800 г. пр. Хр.

Първите заселници – ескимосите от културата Сакак се заселили в Гренландия преди около4500 години. Сред учените няма единно мнение за произхода на тази етническа група – дали това са били потомци на хората, пресекли Беринговия проток преди 30-40 хиляди години, или са наследници на по-нови имигранти. Те се занимавали с лов на карибу и морски животни, които се намирали в изобилие на острова. Според учените данните от отлаганията показват, че след приблизително 1700 години настъпило рязко застудяване. Именно тогава (според археологическите находки) културата Сакак изчезва и се появява друга ескимоска култура — Дорсет. Тези ескимоси били по-добре приспособени към студения климат – те оцелявали прекрасно с лов на тюлени, моржове и риба. Но след 700 години и тази култура изчезнала безседно (и неясно защо – тук вече застудяването не може да е причина) и Гренландия останала безлюдна над 1000 години.

Викингите

Руини от викингско селище в Гренландия.

Примерно в 980 година на острова пристигнали скандинавците. Те основали множество селища по протежение на западното крайбрежие. Според Д’Андреа, по това време климатът на острова бил много по-топъл, отколкото е сега. Но около 1100 година студът отново започнал да настъпва – за 80 години средногодишната температура паднала с 4 градуса. «Представете си времето, когато в Гренландия е имало дълго и топло лято. Хората отглеждали животни, приготвяли сено за зимата. Но когато настъпило застудяването и се съкратил вегетационният период, хората просто не успявали да се запасят с достатъчно количество сено за добитъка. И така продължавало в течение на много години. Да се оцелее в такива условия било просто невъзможно », обяснява Д’Андреа. Археологическите данни свидетелстват, че западните селища на скандинавците просъществували примерно до средата на XIV век, а източните – малко повече – до XV век.

Според авторите на изследването, редуването на периоди на застудяване и затопляне, най-вероятно е свързано с действието на Северноатлантическото колебание. Това са естествени природни климатични цикли, които са свързани с промяна на налягането между Азорските острови и Исландия. От това зависи интензивността на северозападния пренос на въздушни маси, а значи – и на европейския климат. Мнозина учени смятат, че климатичните изменения, които се случват днес в Европа, са свързани не с глобалното затопляне, а именно с тези природни цикли. Според известния немски климатолог Моджиб Латиф от Германския морски институт в следващите 20 години на Земята предстои глобално захлаждане, “виновник” за което ще бъде именно Северноатлантическото колебание.

Впрочем, историците имат свои версии за изчезването на скандинавците от Гренландия. Една от теориите твърди, че в началото на XIV век излишъкът от ценна слонова кост от Африка довел до катастрофално обезценяване на моржовите бивни, с чиито добив се занимавали скандинавците, живеещи в Гренландия. Именно поради това техните колонии опустели.

Източник: списание PNAS.