Българинът може да вземе заем във всяка държава членка на ЕС, за да закупи стоки или имущество в родната си страна. Директива на ЕС за потребителския кредит му дава това право, пише сайтът vsekiden.com. За целта трябва да си открие сметка в чуждестранна банка и да кандидатства по съответната процедура.

Порталът за потребителско онлайн обучение на Европейската комисия “Долчета” съветва хората, решили да предприемат тази стъпка, първо да направят проучване на разнообразните продукти, които се предлагат в различните страни членки на ЕС, и да претеглят предимствата и недостатъците.

Освен за обикновен потребителски кредит, българите може да кандидатстват в друга държава от Европейския съюз или в Швейцария за отпускане на студентски кредит. Той се използва за заплащане на таксите за обучение или за издръжка на студента при раждане или осиновяване на дете по време на следването. Кандидатът трябва да е студент или докторант, да не е навършил 35 години, да учи “редовно” и да не отстранен или прекъснал обучението си.

Студентски кредити отпускат само от банки, които са подписали типов договор с министъра на образованието и науката. Максималният размер на този тип заеми се формира въз основа на дължимите такси за срок, равен на оставащия срок на обучение на кредитополучателя. Банката отказва да сключи договор за кредит, когато студентът или докторантът има други кредитни задължения, които не е обслужвал повече от 6 месеца.