По случай официалното си стартиране Знания ТВ осигури за своята аудитория в град Велико Търново стипендии за обучение по английски език в учебната база на Училища ЕВРОПА в града. Спечели една от общо 62 пълни и частични стипендии!!

Състезанието ще се проведе на 1-ви ноември 2010 г. Заявка за участие можете да дадете на телефони 062/628561 и 0879352677 до 17.00 часа на 28 октомври 2010 г.

С тази инициатива Знания ТВ цели да стимулира децата, които имат знания, потенциал и желание за изучаване на английски език, но нямат възможност за обучение. Затова стипендиите ще бъдат разпределени сред победителите в състезание по английски език организирано от Знания ТВ.

Стипендиите се разпределят както следва:

І група – предучилищна възраст и І клас100% стипендия върху таксата на Училища ЕВРОПА за съответното ниво. Общо 13 стипендии за нивата, включени в тази група.

ІІ група – начален курс и начинаещи до V клас включително - 50% стипендия върху таксата на Училища ЕВРОПА за съответното ниво. Общо 15 стипендии за нивата, включени в тази група.

ІІІ група – ученици от основните училища (V – VII) клас и напреднали30% стипендия върху таксата на Училища ЕВРОПА за съответното ниво. Общо 34 стипендии за нивата в тази група.

Регламент на състезанието:

1.    За участие в състезанието кандидатите проверяват нивото си на владеене на английски език на http://www.znania.tv/quiz/ и с разпечатка на резултата от теста се регистрират в Училища ЕВРОПА в гр.Велико Търново.

2.    Регистрацията за състезанието приключва в 17.00 часа на 28.10.2010.

3.    В състезанието не могат да участват настоящи или бивши ученици на Училища ЕВРОПА.

4.    Състезанието ще се проведе по групи, съобразени с възрастта и показаното от кандидатите езиково ниво съгласно т. 1

5.    Работите на състезателите ще бъдат проверени от комисия представители на Знания ТВ, Европейски център за обучение и квалификация – София и Училища ЕВРОПА – Велико Търново.

6.    Стипендиите ще бъдат присъдени на класираните от комисията в низходящ ред. Решенията на комисията са окончателни и не се оспорват.

7.    Стипендиите са съобразени с капацитета на групите и графика за обучение на учебната база.

8. Стипендиите са персонални и не могат да се преотстъпват.

9.  Победителите в състезанието заплащат стойността на учебните помагала.