ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ ООД

УЧИЛИЩА ЕВРОПА

Гр. Варна, бул.Христо Ботев № 3, ет.2,Тел. 61 31 22, 6014 25, e-mail: ofeu@dir.bg

По случай официалното си стартиране

българската образователна WEB телевизия

„Знания ТВ”

организира с

Училища ЕВРОПА

състезание по Английски език

I група – за ученици от предучилищна до 4 клас вкл.

Награди: 26 едногодишни стипендии за училище Европа с 100% отстъпка от таксата за обучение.

II група – за напреднали  и начинаещи ученици от 5 до 12  клас

Награди: 60 едногодишни стипендии за училище Европа с 50% отстъпка от таксата за обучение.

В състезанието могат да участват всички ученици от град Варна, които не учат английски език в Училище Европа – Варна.

Състезанието ще се проведе чрез тестове по Английски език на 01.11.2010 г. – в Училище Европа  бул.”Христо Ботев” 3, ет.2 (Сградата на Полиграфията).Краен срок за предварителна регистрация-27 октомври /сряда/, на тел: 61 31 22,60 14 25, GSM 0887 549 621, 0879 352 834 и  на e-mail  ofeu@dir.bg или лично в училището.

Заб. Всички стипендианти заплащат учебния комплект по английски език.

Как да вземем участие в състезанието?

Първо, трябва да определите нивото на английски език на участника в състезанието. Това можете да направите на базата на завършени в миналото нива или да ползвате като ориентир този тест http://www.znania.tv/quiz/. Важно е да се разберете приблизителното ниво на английски, защото състезателят  ще бъде изпитан върху него. Внимание – надцените ли нивото си, изпитът ще ви бъде труден, а ако го подцените – се губи смисълът от евентуалното обучение!

В случай, че записвате за състезанието участник в предучилищна възраст или дете, което никога не е учило английски език, имайте предвид, че изпитът ще бъде за определяне на готовността за първо ниво, а не на познанията по английски!

След като се ориентирате за нивото обадете се на екипа за координация на състезанието на телефони  052/61 31 22, 0887 549 621, 0879 352 834 координатор Павлина Зотева. Там заявете своето желание да се запишете за състезанието и съобщете за кое ниво ще се състезавате. Внимание!  Записвания за участие се приемат до 27 октомври включително!

На 29  октомври екипът за координация ще ви даде точна информация за часа и мястото, където ще се проведе изпита за вашето ниво.

Как ще бъдат определяни победителите?

Тестовете ще бъдат проверявани от специална изпитна комисия, включваща представители на Знания ТВ, Училища ЕВРОПА и Европейски Център за Обучение и Квалификация. След проверка на тестовете и класиране на победителите, всички резултати от състезанието ще бъдат изнесени на страницата на Знания ТВ, а на спечелилите стипендии ще се обадим лично.

Регламент на състезанието:

1. Изпитната комисията има последната дума върху резултатите от изпита и нейните решения не се оспорват.

2. Ако двама състезатели имат еднакъв брой точки, се взима като предимство редът на записване на състезателя.

3. На състезателите ще бъде съобщен само крайния резултат, изпитните листа остават на съхранение в Знания ТВ, но няма да бъдат предоставяни на състезателите след изпита.

4. Структурата на състезанието (групи, стаи, точни часове) ще бъде обявена на страницата на Знания ТВ не по-късно от 29 октомври.

УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!