Държавата насочва 50 млн. лева за обучение на заети лица със средно или основно образование. Специфичното в тази програма, наследник на схемите „Аз мога“ и „Аз мога повече“ от миналия програмен период, е, че 85% от разходите за обучение се финансират с евросредства, а 15 на сто са за сметка на обучаваното лице.

Новата схема тръгва до дни  и е финансирана по европейската програма „Развитие на човешките ресурси“. Целта е заетите с ниско образование да могат да получат допълнителни професионални умения и компетенции. За това информира социалният министър Бисер Петков по време на блиц контрола в парламентарната комисия по труд и социална политика в отговор на депутатски въпрос.

Вече се знае и дата на стартиране на новата схема „Ваучери за заети лица“ – 15 юни.

Тя е насочена към по-нискообразованите лица – тези със средно или по-ниско образование. Не могат да участват лица с висше образование. Целта е да предостави професионално обучение и да развие компетенции у тези работещи.Бюджетът на схемата е 50 млн. лева, насочена за чуждоезиково и професионално обучение.

Очакванията са да бъдат обхванати 54 хиляди заети лица. Според потребностите и възможностите им те ще преминат обучение само в редовна форма, за да ангажира в по-голяма степен хората. Различното в тази програма, в сравнение с подобни схеми от предходния програмен период, е финансовото съучастие на лицата. 85% от разходите се финансират по оперативната програма и 15 на сто са за сметка на обучаваното лице.

Обучителите са организации, които могат да осъществява професионално обучение. Нашите добри приятели и партньори от националната верига за чуждоезиково и професионално обучение Училища ЕВРОПА имат сериозен опит от предишните програми „Аз мога“ и „Аз мога повече“ и вече записват желаещи във всички учебни центрове в страната. Заявката за участие в програмата ще може да става и по електронен път, обясни министърът.Програмата е с хоризонт до 2019 година, като дотогава се очаква да се повиши квалификацията и професионалните умения на заети лица, които са с ниска степен на образование.