На 25 април ще бъде обявен стартът на общоевропейската инициатива за масови отворени онлайн курсове(МООК).

Партньори от 11 страни участват в мащабното начинание, подкрепено от Европейската комисия. МООК са университетски онлайн курсове, които позволяват на гражданите да получат достъп до качествено дистанционно образование

Онлайн курсовете ще бъдат около 40 на брой, като ще обхващат широк кръг специалности и ще са на разположение безплатно на 12 езика. Тази инициатива се ръководи от Европейската асоциация на университетите с дистанционно обучение (EADTU) и включва най-вече отворени университети.

Специалностите обхващат математика, икономика, електронни умения, електронна търговия, изменение на климата, културно наследство, корпоративна социална отговорност, съвременен Близък изток, изучаване на чужди езици и творческо писане. Всеки партньор предлага курсове чрез своя собствена платформа за обучение и поне на официалния език на страната си. Понастоящем може да се избира между 11-те езика на партньорите плюс арабски.
Курсовете могат да протичат или за предварително определен период, или по всяко време и съобразно с ритъма на всеки студент. Обикновено броят на часовете варира от 20 до 200. Всички курсове могат да завършат със сертифициране: свидетелство за завършен курс или т.нар. „бадж“, или сертификат за кредити, които могат да се вземат под внимание при постигането на образователна степен. В последния случай студентите трябва да внесат такса за сертификата, варираща от 25 до 400 евро в зависимост от продължителността на курса (броя на часовете) и институцията.

Ръководител на инициативата е професор Фред Мълдър, председател на специалната група за отворено образование към EADTU и на катедрата на ЮНЕСКО по образователни ресурси със свободен достъп. „Целта ни е да отговорим на необходимостта от по-достъпна система на висше образование, която отрежда централна роля на обучаващия се. Европейските МООК ще осигурят качествени материали за самообучение и ще бъдат мост между самостоятелното учене и формалното образование. При някои от курсовете ще се дават образователни кредити, които ще важат например за постигането на образователна степен.“, казва проф. Мълдър.
Комисар Василиу, заедно с професор Мълдър и с председателя на EADTU г-н Суон ще обяви началото на Европейската инициатива за МООК по време на международна медийна проява, организирана от Отворения университет в Нидерландия, на 25 април, четвъртък (11.00―12.00 ч. централноевропейско време), която ще бъде предавана по интернет.

Подробна информация за инициативата и за предлаганите курсове можете да намерите от 25 април на адрес: www.OpenupEd.eu.