Крайната цел при обучението по чужд език е получаването на сертификат, който да удостоверява нивото на владеене на английски език. Фактът, дали един езиков център предлага подготовка и възможност за полагане на изпит за получаване на международно признат сертификат, е и един от основните критерии при избора Ви, къде да изучавате чужд език.

Едни от най-престижните сертификати, удостоверяващи владеенето на английския език са издаваните от Cambridge ESOL. От 2011 г. Училища Европа са официално признат вътрешен изпитен център на University of Cambridge ESOL Examinations. И през настоящата година Училища Европа осигуряват възможност на всичките си ученици от различни възрастови групи и нива на владеене на английски език да се подготвят и явят на изпит за придобиване на сертификат на Cambridge ESOL чрез своя оторизиран изпитен център BG015 ECET – Europe Schools. Затова, по темата за сертификатите се обръщаме към Мариан Цанков, методик в най-голямата верига за чуждоезиково обучение в България – Училища Европа.

Знания ТВ: Към какъв сертификат, удостоверяващ владеенето на английски език, трябва да насочи усилията си един обучаем?

М. Цанков Изредените по-горе изпити/сертификати са „най-високата летва” за изучаващите английски език. Те са и задължителни (един от тях) за всички, които искат да завършат висше образование в университет в чужбина, в който се преподава на английски език.

Знания ТВ: А може ли да се каже, че притежаването на един от тези сертификати може да „отвори вратите“ към престижна работа в чужбина и у нас?

М. Цанков Разбира се, бих казал, че те са задължителни, ако търсите сериозна професионална реализация, но за да стигнете до FCE, CAE и CPE, трябва да изкачите доста стъпала в чуждоезиковото обучение.

Знания ТВ: А какво ще кажете за т.нар. детски сертификати. Поразровихме се из форумите и открихме доста мнения за и против  Има ли полза от тях според Вас и каква е тя?

М. Цанков:Най-простичкият отговор е – да, полза има, но тя е в по-други

Мариан Цанков, методик по английски език в Училища Европа

измерения. Тук не става въпрос да ползваш този сертификат за работа или кандидатстване в учебно заведение.

Знания ТВ: Тогава? Защо да даваме пари, питат родителите?

М. Цанков: Това не са напразно дадени пари, бъдете сигурни. Защо смятам така? Първо, самият факт, че една езикова институция е акредитиран център за подготовка и провеждане на изпити за деца е много силен знак на признание за нея, и то обективно, международно признание. А това е гаранция, че обучението в тази езикова школа е качествено и се води по международно признати стандарти. Второ, форматът на изпита по чужд език от най-ранна възраст е общо взето един и същ, и включва основните езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Разбира се, с всяко по-горно ниво сложността нараства. Но уменията и навиците, придобити на тези изпити в детска възраст са незаменими при явяване на най-трудните изпити за „майсторския клас” сертификати.

И не на последно място, не бива да се изпуска много важния фактор от чисто психологическо естество – с получаването на международно призната грамота, детето добива увереност в силите си и допълнителен стимул за изучаване на езика. А както знаят всички педагози, най-трудно постижима и най-важна при децата е мотивацията. Нещо повече, според мен, получаването на такава грамота спомага много за пречупването на езиковата бариера – детето си казва – да, аз мога да говоря вече – и се отпуска, без нужда от особени педагогически усилия от страна на преподавателя.

Знания ТВ: Какви тестове и сертификати предлага, например, Cambridge ESOL за най-малките ?

Тестовете по английски език за деца на University of Cambridge ESOL Examinations се предлагат в три нива на трудност- Starters, Movers, Flyers. Тестовете оценяват нивото на английски при деца на възраст 7-12 години. Изпитните материали са основани на теми и дейности, които са добре познати на децата. Тестовете проверяват четирите основни езикови умения – слушане, говорене, четене и писане, с цел да се получи една обща картина за нивото на владеене на езика. Фокусът е насочен върху уменията по практически език.

Знания ТВ: А няма ли опасност, ако някое дете не се справи на теста, да се демотивира, т.е. да се получи обратен ефект?

М. Цанков: Не, няма такава опасност. Всяко дете, което положи тест по английски за деца, получава грамота на Кеймбридж, в която е отразено в каква степен е усвоено съответното умение. Изобщо системата на изпитване на децата е много добре премислена и разработена. И основната й цел е, повтарям, да поощрява децата да продължават да учат английски, да достигат международните стандарти във владеенето на езика и да ги подготвя за важните изпити в бъдеще.

Знания ТВ: Благодаря Ви много.

Форум на Знания ТВ

Вие питате – специалистите отговарят!

Очакваме вашите въпроси в сферата на чуждоезиковото обучение! Питайте за всичко, което Ви интересува и искате да разберете повече, или за това, което не Ви е ясно. Въпросите Ви ще бъдат поставени пред утвърдени специалисти с голям опит в обучението по чужд език, за да получите точни и компетентни отговори. Пишете ни на адрес znania.tv@gmail.com или в полето за коментари на статиите по темата за чуждоезиково обучение. Няма да пропуснем и въпросите във фейсбук страницата на Знания ТВ, в раздел „Дискусии”. Вие питате – специалистите отговарят!