Британските художници Сю Уебстър и Тим Нобъл създават невероятни видения използвайки светлината и сенките.

Те разрушават обичайните представи за скулптурата като форма, създавайки фигури от отпадъци и скрап, които се преобразяват, щом светлината падне върху тях под определен ъгъл.

Изображенията на сенките са толкова ясни и отчетливи, че поразяват със своята правдоподобност. Действително е трудно да се повярва, че сенките на стената падат от хаотично съединените джунджурии, направени от двамата талантливи англичани.

Художниците казват, че искат със своите необичайни скулптури да покажат следното: човек може да изглежда като “ купчина боклук“, но ако се погледне под друг ъгъл, в него могат да се видят истински човешки качества. Обратното също е вярно.

Животът обикновено ни показва кой какъв е, а необичайните работи на двамата британски художника великолепно подчертават тази двойнственост на човешката природа.

Източник:  www.scoop.it