Вие знаете много думи от чуждия език, още преди да започнете да го изучавате.

DSCF0579 Може и да не вярвате, но дори и ако тепърва планирате да започнете да изучавате чужд език, то вече имате на разположение в главата си скрита огромна база думи. Става въпрос за това, че човек никога не започва да учи езика от нулата, тъй като вече знае известен брой от така наречените родствени думи.

Родствените думи са от особена полза в началния етап на изучаване на чуждия език  и може да се каже, че са най-добрите ви „приятели“ в трудния път на овладяване на езика, тъй като те са подобни по звучене и смисъл в родния и в чуждия езици.

Например, езиците от романската група имат много общо помежду си, което облагодетелства носителите на тези езици. Много думи в английския език са подобни по фонетичен състав и смисъл на думи във френския, испанския, португалския и т.н.  Например, „action“, „nation“, „precipitation“, „solution“, „frustration“, „tradition“, „communication“, „extinction“, а също огромен брой други думи, завършващи със суфикса –tion се пишат по същия начин и на френски, а с различното произношение се свиква лесно. Достатъчно е да промениш –tion на –cion и това вече е испански, на –zione – италиански, на –ção – португалски.

Голяма част от лексиката на индоевропейските езици е с общи гръцки и латински корени – резултат от общата културна и цивилизационна матрица в Европа. Тези думи имат малки разлики в европейските езици – по начин на изписване и произношение, но са нужни особени усилия, за да не разпознаеш думи като „exemple“, „hélicoptère“ (френски), „porto“, „capitano“ (италиански), „astronomía“, „Saturno“ (испански).

Затова, за да облекчите значително процеса на изучаване на чуждия език, можете да започнете с анализ на заемките или родствените думи в него. Практически във всеки европейски език тези думи са достатъчно много, а и спадат към най-употребяваната лексика, така че можете да получите допълнителна увереност в себе си и във възможността да научите чуждия език.

Следва продължение…